Katwijk peilt bij bewoners overlast voor Actieplan

In het najaar van 2023 gaat de gemeente Katwijk een nieuw Actieplan Geluid opstellen. In dit plan staat hoe ze omgevingslawaai, bijvoorbeeld van wegverkeer, industrie en luchtvaart, zoveel mogelijk kunnen beperken.

Voordat het nieuwe Actieplan Geluid wordt opgesteld, gaat de gemeente in kaart brengen hoe inwoners de geluidsoverlast ervaren. Bewoners worden opgeroepen hun mening over omgevingslawaai in de gemeente met te delen via een digitale vragenlijst. De vragen gaan over hoeveel hinder men van de verschillende bronnen heeft, zoals vliegtuigen en vrachtauto’s, maar ook van andere bronnen die niet in het lijstje staan. Ook wordt bewoners gevraagd wat kun ze zelf kunnen doen om de overlast te beperken, en wat kan er daarnaast door anderen gedaan worden.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 tot 10 minuten. Ook is het mogelijk een papieren vragenlijst op te halen bij de receptie van het gemeentehuis.

Bron: Gemeente Katwijk