Klacht over motorverbod Tirol afgewezen door EU

Afgelopen zomer verbood de Oostenrijkse deelstaat Tirol motorfietsen met een stationair geluid van meer dan 95 dB op bepaalde (berg)wegen. Het rijverbod gold enkel voor motorfietsen, dus is er een klacht neergelegd door motorrijders bij de Europese Commissie. Volgens hen was het rijverbod in strijd met de Europese wetgeving. Bovendien heeft niet elke motor een luid uitlaatsysteem. Deze klacht werd door de Europese Commissie echter afgewezen.

Hoewel de EU aangeeft dat het in de handel brengen, de registratie en het in het verkeer brengen van voertuigen die in overeenstemming zijn met de typegoedkeuring, niet verboden mogen worden, mogen invoer-, uitvoer- en uitvoeringsverboden of -beperkingen wel worden opgelegd. Dit mag alleen in het geval van openbare orde of bescherming van de volksgezondheid. Daarmee wordt verwezen naar een geluidsstudie uit 2019, die nogal wat stof deed opwaaien. De Tiroolse maatregel heeft niet al te veel invloed op de aankoop van motorfietsen, aangezien het geen algemeen verbod op het gebruik betreft. De maatregel geldt bovendien alleen voor bepaalde wegen en voor de periode van 10 juni tot en met 31 oktober. Het verbod geldt voor zowel binnenlandse als buitenlandse motorfietsen. Bovendien zijn zowel binnenlandse als buitenlandse motorfietsen in dezelfde mate getroffen.

Bron: Motornieuws, Motor