Kosten isolatie ‘vergeten woningen’ voor gemeente

Nadat twee woonhuizen door de gemeente Lochem zijn vergeten aangemeld te worden voor geluidsisolatie vanwege de uitbreiding van de N825, betaalt de gemeente zelf de kosten als de woningen geïsoleerd moeten worden voor verkeersgeluid. Dit bleek op 15 januari bij de Raad van State. Eén van de bewoners van de huizen is in beroep gegaan tegen het Provinciale Inpassingsplan Verlegging N825. De provincie wil het project dit jaar gaan starten en wacht op de uitspraak van de Raad van State.

Volgens de provincie Gelderland hoeven alleen woningen op de lijstgezet te worden bij een geluidstoename van meer dan 1,5 decibel. Woningen die meer geluid erbij krijgen, maar minder dan 1,5 decibel zoals de twee panden aan de Nettelhorsterweg, daar moet de gemeente voor zorgen. 

Om dit te betalen, krijgt Lochem geen subsidie van het Rijk, omdat de gemeente de woningen niet heeft aangemeld bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Inmiddels heeft Lochem een adviseur naar de bewoner van de Nettelhorsterweg gestuurd die de gevel heeft bekeken. Hierover komt een rapport. Afhankelijk van eerder getroffen geluidsmaatregelen wordt bekeken of er extra maatregelen nodig zijn aan bijvoorbeeld het glas.

De Raad van State had geen opmerkingen over het PIP N825, behalve over de geluidsisolatie. Dat betekent dat het plan binnen een week of zes onherroepelijk zal worden verklaard.

Bron: De Stentor