Laagfrequent geluid bij zandwinning Beuningen

Net over de grens van de gemeente Beuningen, zorgt een grote zandwinlocatie volgens de Nijmeegse omwonenden voor onverdraagbare overlast. Ze vragen de gemeente dan ook al een jaar om hier iets aan te doen met de steun van de Nijmeegse wethouder Jan Wijnia. Deze schreef een brief aan zijn Beuningse collega Piet de Klein waarin stond dat inwoners uit zijn stad Wijnia hadden ingelicht over de ‘ernstige overlast die zij al geruime tijd ervaren’. Daarnaast wijst hij op metingen waaruit blijkt dat de grens voor laagfrequent geluid wordt overschreden.

Dit geluid wordt vooral gevoeld en mensen worden er ziek van. Zo zegt Monique Jansen bij Omroep Gelderland: “Ik sta nu te trillen op mijn benen. Als het echt heel erg is, dan kan ik geen was meer opvouwen.”

Volgens de omwonenden wordt de grens overschreden door een hiaat in de vergunning. Er zal misschien een nieuwe zeef komen, maar volgens Wijnia biedt dit geen garantie op minder geluid. Hij wil dan ook andere maatregelen zien voordat de nieuwe zeef in gebruik wordt genomen.

Ook een inwoner heeft een brief geschreven aan de gemeente. Hierin laat deze weten dat de gemeente volgens hem zich niet verdiept in het onderwerp. Daarnaast kloppen volgens hem de uitspraken van de wethouder tijdens voorgaande discussies niet. Zo beweerde de wethouder dat alles in goed overleg met omwonenden verliep, maar heeft de schrijver de wethouder nooit gezien.

De gemeente Beuningen heeft een schriftelijke verklaring afgelegd: ‘De zandwinning in de Beuningse Plas heeft bij de gemeente Beuningen alle aandacht. Hinder voor omwonenden is vrijwel niet te voorkomen, de geluidshinder zoals die nu ervaren wordt door enkele omwonenden is uitermate vervelend. De gemeente heeft op diverse manieren en momenten contact met omwonenden. Per mail, per brief en persoonlijk huisbezoek. De Omgevingsdienst heeft namens de gemeente metingen verricht in diverse woningen in de directe omgeving van de zandwininstallatie. De gemeente heeft alles binnen haar mogelijkheden in het werk gezet om Boskalis te laten werken aan de oplossing voor het probleem met laag frequent geluid. Die oplossing is er nu met de komst van nieuwe zandzeven om het zand te sorteren. Daarnaast loopt een formele procedure voor het stellen van nadere eisen aan de vergunning. Omwonenden hebben hierop gereageerd, op zeer korte termijn krijgen zij hierover bericht.’

Bronnen: Omroep Gelderland, Gemeente Beuningen