Laatste klagende buur scheepswerf Huisman uitkopen

Uit het raadsvoorstel voor de Bestuursrapportage 2023 van Schiedam, blijkt dat de gemeente een bedrijfswoning, die naast de scheepswerf van Huisman ligt, wil opkopen. Hierdoor kan het langlopende conflict tussen de bewoners van het huis en Huisman Equipment B.V. worden opgelost. De bewoners hebben namelijk last van lawaai van het bedrijf. Hierdoor kan het bedrijf bepaalde vergunningen niet krijgen, waardoor het niet kan groeien. Dit heeft dan weer een nadelig gevolg voor de andere bedrijven in de haven.

Al eerder moest de gemeente opnieuw naar vergunningen kijken, omdat de Raad van State hiertoe besloot. De omwonenden hadden toen een rechtszaak aangespannen, omdat bij de vergunningen niet werd gekeken naar het lawaai dat de boten in de werf veroorzaakten.

Door het bedrijf uit te open, kan de gemeente de woonfunctie van het gebouw opheffen. Op deze manier is er minder kans op juridische procedures tegen Huisman of andere havenbedrijven. Verder wil de gemeente ook dat de provincie geen nieuwe regels maakt met betrekking tot het geluid van aangemeerde schepen. Volgens de gemeente reguleert de Wet geluidhinder het geluid in de haven genoeg.

Bronnen: Rijnmond Nieuws, Rijnmond