Maassluis heeft miljoen over voor hoger scherm

Eindelijk is er een oplossing om het geluid van de A20 bij Maassluis te dempen. Er is 1,2 miljoen euro gevraagd voor het verhogen en extra plaatsen van geluidsschermen. Dit is een plan van de burgemeester en wethouders.

In tegenstelling tot de drie Maassluise bewonersgroepen die bezwaar maken tegen de gekozen variant van het stadsbestuur, is het Kastanjedal wél te spreken over het nieuwe geluidsscherm dat er gaat komen langs de rijksweg en bewoners moet beschermen tegen overlast.

De bewonerscommissies van de Vertowijk, Wipperspark en Boonervliet riepen onlangs de fracties in de gemeenteraad op tegen het voorstel van het stadsbestuur te stemmen dat een ‘goedkopere’ geluidswal wil langs de A20, in plaats van de variant waar alle omwonenden mee hebben ingestemd.

Zo zagen omwonenden het niet zitten dat voor de verhoging van de aardenwal, het groen in de omgeving zou moeten worden weggehaald. Ook zou het lang niet voor iedereen de gewenste geluidsreductie bieden. Maar voor het nieuwe plan is er wel veel steun. Zo moeten er geluidsschermen worden gerealiseerd voor het gebied Lely-Kastanjedal-Doornenbuurt. Met Lely is een akkoord bereikt om op haar grond het L-scherm van 6,5 meter hoog te gaan realiseren. De huidige aarden wal wordt met 3,5 meter verhoogd door middel van een scherm. De schermen zelf worden bedekt met planten. De maatregel zorgt voor een reductie van de geluidsoverlast. Nergens zal de weg nog meer geluidsoverlast geven dan 55 dB. Alleen bij de Doornenbuurt is er bij enkele woningen op de bovenste verdieping 56 of 57 dB.

De grootste politieke kritiek kwam vanuit de Verenigde Senioren Partij. Als enige fractie stemde ze in 2018 tegen de plannen om de aarden wal te verhogen. Maar over de nieuwe plannen klinkt een heel ander geluid: “Wij zijn er heel blij mee. Het vorige plan vonden wij dwaas en ondoordacht en niet goed besproken met de bewoners”, aldus fractieleider Ton Luijendijk. Dat het proces daarmee flink langer heeft geduurd, neemt hij op de koop toe: “Uiteindelijk denk ik dat voor de bewoners telt dat van dit slechte besluit wordt afgeweken. Daar zijn we erg blij mee.”

Bronnen: AD, WOS