Geluidsoverlast beperkt groei Maastricht Airport

Om te kunnen groeien moet Maastricht Aachen Airport (MAA), volgens het advies van Pieter van Geel (CDA), zich op vrachtverkeer gaan focussen en de geluidsoverlast voor de omgeving verminderen. MAA is al jaren een hoofdpijndossier voor Limburgse bestuurders, vooral vanwege omwonenden die over overlast klagen. Ook is de luchthaven nauwelijks winstgevend. Hoewel het direct voor 1.760 banen zorgt, schrikt het geluid de toeristen af, terwijl in het toerisme zo’n 21.000 mensen werken. Daarnaast zijn er meerdere vliegvelden binnen een uur rijden in de buurt.

Het ‘explosieve lawaai’ maakte de inwoner van het Zuid-Limburgse dorp Schietecoven John Huizinga (70) een felle tegenstander. Met andere omwonenden spande hij een rechtszaak aan tegen MAA die in maart dient in Roermond. Hij wil aandacht voor alle geluidsoverlast die omwonenden ervaren; van startende en landende vliegtuigen natuurlijk, maar ook van auto’s naar het vliegveld en van vliegtuigbewegingen op de grond. „Het taxiën van de vliegtuigen en het remmen op de motoren, dat is niets minder dan terreur. In de Wet luchtvaart staat dat het lawaai van taxiën te verwaarlozen is. Maar dat wordt gemeten op grotere afstand. Wij wonen op slechts honderdveertig meter van de start- en landingsbaan.”

Nergens in Nederland bevindt een vliegveld zich zo dicht bij de bebouwde kom als MAA. Die situatie leidt al tientallen jaren tot debat. Tegenstanders vinden dat het 75-jarige vliegveld beter kan sluiten. Voorstanders vinden het een belangrijk deel van de ‘basisinfrastructuur’ in de provincie.

Woensdag overhandigde Van Geel zijn rapport officieel aan gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, VVD). Dat advies moet uiteindelijk leiden tot een „regionale invulling” van de Luchtvaartnota 2020-2050, het brede toekomstplan voor de luchtvaart dat het kabinet eind vorig jaar publiceerde en dat binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld. Van den Akker verwacht rond de zomer de eerste besluitvorming.

Advies

Van Geel vindt dat er op de eerste plek moet worden gekeken naar de grenzen die de samenleving stelt aan onder meer geluidshinder. Dan houdt het terechte “gedoe en gezeur” op. Toch vindt Van Geel dat de hele start- en landingsbaan van 2750 meter gebruikt moet kunnen worden, zodat er zwaarder vrachtverkeer en vliegtuigen voor een lange vlucht gebruikt kunnen worden. Echter, dit maakt meer lawaai. De operationele leiding van MAA ziet daar weinig in, liet directeur Jos Roeven weten tijdens de toelichting. Ook wil hij het aantal vluchten laten stijgen van 35 tot 50 procent, van ruim 8.000 nu naar 10.900 tot 12.000 in 2030. Dit zal wel met de voorwaarde gebeuren dat het aantal ernstig gehinderde omwonenden zakt van 5600 in 2019 naar 5250 in 2030.

Uitkopen en nachtvluchten

Van Geel adviseert de inwoners van Schietecoven en andere nabije dorpen uit te kopen. Voor sloop van huizen en ‘herstructurering’ zou minstens 11 miljoen euro beschikbaar moeten zijn. (Veel te weinig, reageerden omwonenden al direct, zij denken eerder aan 100 miljoen). Gedeputeerde Van den Akker deed dinsdag direct een beroep op de rijksoverheid voor een bijdrage. Van Geel stelde tot slot voor alle nachtvluchten te schrappen van 23.00 tot 7.00 uur. Omwonenden zijn positief over het voorstel de nachtvluchten te schrappen. Ze verwelkomen ook de erkenning dat een einde moet komen aan de „onhoudbare situatie” in de dorpen Schietecoven en Geverik. Maar zij hekelen het feit dat Van Geel in zijn advies nog steeds uitgaat van groei voor MAA. Ook zijn ze sceptisch over het plan dat er stillere vliegtuigen gebruikt zullen worden.

Eind 2019 werd Limburg weer de eigenaar en de Provinciale Staten hopen nu dat een nieuw advies van oud-staatssecretaris en CDA-politicus Pieter van Geel een eerste stap is naar een duurzame toekomst voor het vliegveld.

Bronnen: NRC, 1limburg, NU.nl, NOS