Maatregelen industrieterrein Vosdonk helpen niet

De gemeente Etten-Leur geeft aan dat de overlast van het industriegeluid afkomstig van bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur grotendeels tot het verleden behoort. Volgens de gemeente hebben twee overlast veroorzakende bedrijven maatregelen genomen, en zullen nog twee andere bedrijven dit later dit jaar doen, waarmee het probleem zou moeten zijn opgelost. Toch ervaren de omwonenden nog weinig verschil.

Geluidsoverlast door bedrijven
Het probleem van geluidsoverlast door bedrijven speelt al een aantal jaren. Naar aanleiding van aanhoudende klachten over piep-, fluit- en bromgeluiden heeft de gemeente in 2021 de Omgevingsdienst West-Brabant opdracht gegeven om onderzoek te doen. De omgevingsdienst heeft acht bedrijven bezocht en heeft bij vier ervan ‘geluidsbronnen gevonden die voor overlast bij bewoners hebben gezorgd’.

Twee van deze bedrijven, Isover en Bettinehoeve, hebben intussen maatregelen genomen om hun installaties stiller te maken. Isover heeft twee afzuiginstallaties aangepast, waardoor het grootste deel van de geluidsoverlast is verholpen. Bettinehoeve heeft een geluidsdemper op een installatie geplaatst die verschillende tonen produceerde. Berry Pet Power en Saica Flex hebben hun geluidsbronnen nog niet opgelost, maar nemen wel maatregelen.

Nog geen verbetering
Omwonenden van het bedrijventerrein merken echter weinig verschil en ervaren nog steeds geluidsoverlast. Diana Goossens, die aan Vossendaal woont, zegt dat ze vooral ’s nachts nog alle drie de typen geluid hoort, zowel fluit- en piepgeluiden als een stofzuigerachtig geluid. Een bewoner van de Nijverheidsweg merkt ook geen verschil en zegt dat als het geluid onder bepaalde normen blijft, het niet als overlast wordt beschouwd. Beide bewoners hebben hun klachten gemeld bij zowel de gemeente als bij de omgevingsdienst zelf.

Bron: BN DeStem