Maatregelen tegen lawaai Extrema (Be)

In samenspraak met de gemeente Houthalen-Helchteren heeft Extrema Outdoor een geluidsstudie laten uitvoeren door Event Acoustics. 
Op basis van deze geluidsstudie werden enkele maatregelen voorgesteld om de geluidshinder te minimaliseren.

 1. Speciale systeem settings volgens specificatie Event Acoustics bij alle podia
  Het geluidssysteem wordt zo ingesteld dat enkel de arrays (boxen voor het podia) frequenties onder 80 Hz (lage tonen) kunnen uitzenden. De hogere boxen langs de podia zenden immers het geluid in meerdere richtingen uit en dit is niet wenselijk bij de lage bastonen aangezien deze verder reiken.

 2. Geen scrim doeken voor de geluidssystemen
  Normaal worden er voor de boxen doeken gehangen om het geluid tegen te houden. Deze doeken hebben juist het effect dat het geluid naar achter wordt gereflecteerd waardoor het bronvermogen zal toenemen en het systeem harder wordt gezet. Dit jaar zal er dus niet gewerkt worden met scrim doeken tenzij deze zeer open zijn.

 3. Speciaal gericht sublaag geluidssysteem volgens specificatie Event Acoustics bij alle podia
  Deze specifieke opbouw van boxen wordt toegepast bij de grotere podia. Voor het podium wordt een ononderbroken laag subwoofers geplaatst (arreys). Hierdoor gaan de lage tonen (dB(C) tonen) vooral naar voor en niet naar de zijkanten of achterzijde.
  Per podium liggen specifieke instellingen vast, deze kunnen enkel gewijzigd worden na overleg en met goedkeuring van Event Acoustics.

 4. Toepassen digitale mixers met ingebouwde limiters voor alle kleinere podia
  De kleine podia worden, aangezien er geen permanente geluidstechnicus aanwezig is, uitgerust met een limiter.

 5. Draaien podia
  De draairichting van het podium waar ook de afterparty wordt georganiseerd, is aangepast waardoor het podium weg van de bewoning gericht is.

 6. Toepassen spectraal registrerend meetsysteem
  Elke podium wordt, ter hoogte van de mengtafel, uitgerust met een meetstation. Bijkomend gaat Event Acoustics tijdens het festival permanent meten op 6 vooraf vastgestelde kritische punten in Houthalen-Helchteren. Ieder podium wordt voorzien van een unieke footprint (unieke frequentie). Deze frequentie wordt herkend in de meetwaarden bij de meetpunten. Op deze manier kan Event Acoustics precies bepalen welk podium de overlast veroorzaakt en kan er dus direct en accuraat bijgestuurd worden. Alle waarden worden geregistreerd en in realtime gecontroleerd in 1 centrale unit bij de controle post.

Bron: Gemeente Houthalen-Helchteren