‘Makathlon’ geluidadaptief bouwen in Hoofddorp

Van 1 t/m 3 april 2020 gaan studenten, bedrijven en experts aan de slag met uitdagingen voor Circulair en Geluidsadaptief bouwen in park 20|20 in Hoofddorp.

‘Geluidadaptief bouwen’ is een manier van stedenbouwkundig en architectonisch ontwerpen waarbij bebouwing voor afscherming tegen vliegtuiggeluid zorgt. Hierbij kunnen de bebouwing, en dan met name de vorm en hoogte van de gebouwen, de gebruikte gevelmaterialen en de indeling van gebouwen, stillere ruimten binnen en rondom de gebouwen creëren. Vervolgens kan er worden bekeken of de ‘geluidsluwe’ zones rond de bebouwing zich lenen voor functies als terrassen en zitjes waar je rustig een boek kan lezen of kan zitten. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat mensen minder worden blootgesteld aan hoge geluidsniveaus van overvliegende vliegtuigen en daardoor minder hinder en stress kunnen ervaren, wat een positief effect op de gezondheid heeft.

De participanten zijn de gemeente Haarlemmermeer, het Nova College, Hoogheemraadschap van Rijnland en PWN (Waterleidingbedrijf Noord-Holland).

Uitdagingen

Om het binnenshuis zo stil mogelijk te krijgen zijn gebouwgevels dik en van massief materiaal gemaakt. Daarvoor wordt tegenwoordig vooral beton of steen gebruikt. Het grote nadeel van beton en steen (inclusief cement) is dat het materiaal zeer vervuilend is, met name voor de productie van CO2 , en tot veel afval leidt. Daarom wordt er steeds vaker gekeken naar prefab houtbouw, waarbij modulair wordt gebouwd en hout wordt gebruikt. Het nadeel van houtbouw is dat het minder massa heeft dan beton en dus minder goed geluid tegenhoudt. Kunnen we nieuwe manieren van bouwen bedenken en (natuurlijke) materialen vinden die zowel bijdragen aan duurzaam en circulair bouwen, als vliegtuiggeluid buiten de deur houden?

Wat is een Makathlon?

Een Makathon is een middel om bedrijven, overheden en kennisinstellingen te laten aansluiten en mee te laten bewegen in de ontwikkeling van digitale technologie. Tijdens een Makathon van één-, twee, of drie dagen wordt gewerkt met werkvormen als Design Thinking en Scrum en de laatste technologieën zoals VR, Blockchain, 3D printing en Internet of Things. Zo ontstaan slimme ideeën en oplossingen voor alledaagse uitdagingen in de digitale transformatie van bedrijf en maatschappij.

Het samenwerkingsverband Smart Makers Education (SME) organiseert Makathons met een sterke focus op leren voor onderwijs en bedrijven. Het Practoraat Smart Technology Skills van Nova College doet onderzoek naar het effect van deze nieuwe manier van leren voor studenten en medewerkers.

Bron: SmartMakers Education