Geluidadaptief bouwen tegen luchtvaartgeluid

Van woensdag 29 september t/m vrijdag 1 oktober wordt de Makathon Geluidadaptief en Circulair bouwen georganiseerd. De Makathon, een middel om bedrijven, overheden en kennisinstellingen te laten aansluiten in de ontwikkeling van digitale technologie, vindt plaats op de locatie van C-Beta in Hoofddorp die middenin een gebied ligt met volop uitdagingen als het gaat om geluidadaptief bouwen.

Geluidadaptief bouwen

Bij ‘Geluid-adaptief bouwen’ wordt een manier van stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp toegepast waarbij het gebouw zelf en de omgeving slim en adaptief voor afscherming tegen vliegtuiggeluid zorgt. Een grote uitdaging voor een gemeente als Haarlemmermeer waar als gevolg van regels rondom vliegtuiggeluid veel beperkingen gelden om te bouwen. Dat terwijl met slimme manieren van ontwerp, gebruik van materialen en technologie vandaag de dag veel meer mogelijk is. Op de Makathon Geluidadaptief en Circulair bouwen worden er oplossingen gezocht door middel van slimme toepassingen van nieuwe materialen en technologie in:

  • Ontwerp van de omgeving
    Hoe kan de bebouwing worden neergezet en worden vormgegeven om stille plekken rondom de bebouwing te creëren?
    Hoe kunnen de ‘stillere’ plekken vervolgens worden vormgegeven en ingericht om goede verblijfsplekken te creëren, en hebben de plekken vervolgens een privaat of openbaar karakter? Kan technologie, bijvoorbeeld in de vorm van sensoren, helpen om meer inzicht te krijgen en om de omgeving ‘slimmer’ te maken en automatisch aan te passen aan het omgevingsgeluid?
  • Ontwerp van gebouwen
    Hoe kan bij het ontwerp van de ruimten binnen in de gebouwen worden ingespeeld op het afstemmen van gebruiksfuncties op de geluidbelasting op de gevels? Hoe kunnen gevels, ramen en de constructie geluid tegenhouden? Kunnen hiervoor materialen hergebruikt worden, en zo ja, hoe? Kan technologie, bijvoorbeeld in de vorm van sensoren, helpen om meer inzicht te krijgen en gebouwen ‘slimmer’ te maken en automatisch aan te passen aan het omgevingsgeluid?

Circulair

Naast dat er wordt onderzocht hoe het omgevingsgeluid zoveel mogelijk wordt afgenomen, moet de manier waarop ook nog eens milieuvriendelijk zijn. Zo wordt, om het geluid buiten te houden, nu vooral beton of steen gebruikt, wat erg vervuilend is. Daarom wordt er steeds vaker gekeken naar prefab systemen gekeken, bijvoorbeeld van hout. Vaak missen deze system de massa van beton en steen. Tegelijkertijd bieden sensoren en technologie steeds meer mogelijkheden om gevels ‘slim’ te maken. Dat betekent dat een gevel zich kan aanpassen aan (bijv.) geluidsniveaus van buiten. Kan dit wellicht een oplossing zijn voor het tegenhouden van omgevingsgeluid?

Bron: Smart Makers