Meer aandacht gehoorschade, o.a. in Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is, voor zover bekend, de eerste gemeente die publiekelijk haar aandacht richt op het reduceren van de risico’s die gehoorschade veroorzaken. Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL) heeft dit aangekaart bij de burgemeester naar aanleiding van toenemende gehoorproblemen. Dit probleem aanpakken kan op meerdere manieren zoals voorlichting, gehoortesten en zwaardere geluidseisen.

Voorstellen vanuit de gemeente Leeuwarden

In het nieuwe gezondheidsvisie zal meer aandacht worden gegeven aan gehoorschade ten gevolge van evenementen. Het College van B en W ‘zal verkennen of en zo ja op welke wijze eisen gesteld kunnen worden bij evenementen om gehoorschade te beperken’. De gemeente zal ook aan tafel gaan met de horeca in Leeuwarden om te kijken naar oplossingen zoals het verplicht aanbieden van oordoppen.

Scholen worden al geholpen door de GGD die op verzoek een gehoortest kan afnemen. Daarnaast wordt er op de scholen voorlichting gegeven, maar nog steeds kan extra voorlichting wellicht helpen. De gemeente wil onderzoeken of de huidige voorlichting volstaat of dat er nog toevoegingen gemaakt kunnen worden.

Landelijke maatregelen

Maar niet alleen in Leeuwarden is de stijging van gehoorproblemen zichtbaar, ook onder bijvoorbeeld de Amsterdamse jongeren blijkt dit een trend te zijn. Landelijk zullen er dus ook maatregelen getroffen moeten worden. Staatssecretaris Maarten van Ooijen denkt hierbij aan het reduceren van het maximale toegestane geluidsniveau op festivals en een uitbreiding van gehoorscreenings op basisscholen. De Gezondheidsraad adviseert hem om het geluidsniveau te verlagen naar 100 decibel, in plaats van het geldende 103 decibel. Ook kwamen ze met het idee om een wettelijke zorgplicht voor organisatoren van festivals ter bescherming van de bezoekers in te voeren. Echter zullen landelijke wetten niet de complete oplossing zijn. Veel gehoorschade ontstaat door een te harde volume bij het luisteren van muziek via de telefoon meldt een woordvoerder van Van Ooijen.

Bron: Eindhovens Dagblad, Leeuwarder Courant