Meer geluidoverlast, vooral door buren

In drie jaar tijd is het aantal overlast-meldingen door burenlawaai met 10% gestegen. Dit blijkt uit een analyse door de Volkskrant van een half miljoen meldingen van geluidsoverlast bij de politie in de periode 2014-2017. Het aantal meldingen van overlast door horeca en evenementen blijkt juist af te nemen.

Woningcorporaties constateerden dat vooral huurders met verward gedrag veel geluidsoverlast bij buren veroorzaken. Koepelorganisatie Aedes meent dat dit een gevolg is van de verplaatsing van zorg van instellingen naar woningen in de wijken, met name wijken met veel goedkope sociale huurwoningen.

Horeca en evenementen

De overlast door horeca en evenementen neemt juist af tussen 2014 en 2017, met resp. 18% en 22%. Gemeenten maken steeds vaker afspraken met ondernemers in deze branches en beoordelen nauwkeuriger of deze afspraken worden nageleefd. Dit blijkt zijn vruchten af te werpen.

Ook de spreiding in plaats en tijd is onderzocht. De meeste klachten komen uit de grote steden en de studentensteden. Pieken in de klachten komen voor in de zomeravonden en -nachten en eind december, vanwege vuurwerk.

Bronnen:

De Volkskrant