Meer milieuzones in Amsterdam

Vanaf 2025 zijn er gebieden in Amsterdam waarin je alleen kunt rijden met een nieuw voertuig of vaartuig zónder uitlaatgassen. Dat zijn taxi’s, bestel- en vrachtauto’s, brom- en snorfietsen en boten. Het geldt níet voor personenauto’s. Zo wordt de lucht schoner en wordt de stad gezonder en stiller. De gemeente Amsterdam kijkt waar ze ondernemers en bewoners kunnen helpen.

Stap voor stap wilt Amsterdam naar schoner verkeer in de stad. Dan wordt de lucht schoner, en de Amsterdammers gezonder. Ook wordt er zo minder CO₂ uitgestoten. Daarom komen er vanaf 2025 gebieden waarin alleen nieuwe voertuigen en vaartuigen rijden zonder uitlaatgassen. Zij rijden op elektriciteit of waterstof. Hybride voertuigen vallen hier niet onder en voor bestaande voertuigen is er een overgangsregeling.

De plannen om de lucht schoner te maken en de klimaatbijdrage te vergroten, bouwen voort op eerdere initiatieven van de gemeente Amsterdam, zoals de introductie van milieuzones voor verschillende soorten voertuigen en de installatie van laadpunten in de stad. Het doel is om de luchtkwaliteit in de stad tegen 2030 te verbeteren volgens de strengere richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de uitstoot van CO₂ te verminderen.

Ondanks de plannen die zijn gemaakt voor 2025, heeft de gemeente wel nog recent diesel vuilniswagens aangeschaft. Lees dit artikel op Geluidnieuws

Bron: Gemeente Amsterdam