Meer zonnepanelen en woningen bij wal A50 Apeldoorn

Het grote zonnepark langs de A50 aan de noordkant van Apeldoorn wordt nog groter. Op een hogere (geluids)wal op die plek kunnen veel extra panelen komen en door de wal kunnen dicht bij de snelweg 80 woningen gebouwd worden. De kosten voor de 12 meter hoge wal worden gedragen door het zonnepark.

De aanleg van de wal begint binnenkort; over ongeveer twee jaar moet ook het nieuwe deel van het zonnepark klaar zijn. Ondertussen gaat de gemeente op zoek naar een partij om op een perceel in de buurt 80 woningen neer te zetten. Nu kan daar nog niet gewoond worden omdat er in het gebied teveel lawaai is van de snelweg. De wal houdt straks zoveel geluid tegen, dat woningopbouw er wél binnen de wettelijke normen kan.

Het huidige Zonnepark Apeldoorn bestaat uit 11.088 zonnepanelen, die gezamenlijk jaarlijks ca. 3.600 MWh aan energie zullen opwekken. Er wordt op dit moment gewerkt aan de uitbreiding van het zonnepark in Apeldoorn. Een mooi voorbeeld van slim en dubbel ruimtegebruik en slim gebruik maken van ‘wat er al is’.

De gemeente Apeldoorn wil met het oog op uitbreiding van de woningbouw richting de A50 de huidige grondwal verhogen en omvormen tot een volwaardige geluidwal.

Wat is het plan? Zonnepark Apeldoorn werkt op dit moment met de gemeente Apeldoorn aan een plan waarbij de westzijde van de nieuwe grondwal ook gebruikt gaat worden voor zonnepanelen. De kosten voor de verhoging van de grondwal worden gedragen door de ontwikkeling van het zonnepark. Bovendien kan men de bestaande aansluiting van het huidige zonnepark op het stroomnet ook gebruiken voor deze uitbreiding.

Aan de snelwegzijde van de grondwal is het de bedoeling dat de gemeente zorgt voor landschappelijke inrichting met onder meer een wandelpad en vegetatie.

Op deze manier slaan ze meerdere vliegen in één klap:

  • De grondwal wordt omgevormd  en opgehoogd tot een volwaardige geluidwal;
  • De ruimte wordt bovendien gebruikt om meer schone Apeldoornse energie op te wekken. Naar schatting genoeg nieuwe schone energie voor circa 600 huishoudens.

Bekijk hier het hele voorstel en hier de memo over de schittering van de zonnepanelen.

Bronnen: De Stentor, Zonnepark Apeldoorn