Meetfiets ingezet in Eindhoven

Sinds begin april rijdt ‘ie rond in ’t Ven: de meetfiets. Dat is een fiets die door ingebouwde apparatuur de luchtkwaliteit – broeikasgassen en fijnstofgehalten – meet en eventuele geluidsoverlast signaleert. De gegevens zijn real-time te bekijken op een bijbehorend dashboard.

De meetfiets is een initiatief van de wijk. Inwoners willen zelf actief bijdragen aan een prettige, gezonde en groene wijk. En ook andere inwoners betrekken bij hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit. Iedere inwoner van ’t Ven die dat wil, kan een stukje op de fiets rijden. De gegevens die de meetfiets oplevert vormen samen met de gegevens van de bestaande meetpunten een compleet beeld van de luchtkwaliteit. Als het nodig is, kan de gemeente met die gegevens gericht ingrijpen.

Stap naar gezonder

Gemeente Eindhoven steunt het inwonersinitiatief van harte, want een gezonde leefomgeving is een van de doelen van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. De meetfiets is het startschot van een reeks activiteiten en projecten in ’t Ven om de wijk samen groener, schoner en fijner te maken. Door die activiteiten en projecten zet ’t Ven de stap naar een gezondere wijk. 

De opgehaalde data wordt gelijk op een online platform gezet, waardoor de bewoners een goed inzicht krijgen. De sensoren die op de fiets zitten, kunnen ook gebruikt worden door ze op lantarenpalen of verkeersborden te plaatsen. Het rondfietsen zorgt wel voor een breder beeld.

Pilot

De fiets wordt 4 weken ingezet. In die periode wordt de fiets dus gebruikt in ’t Ven, maar ook door leerlingen van het Van Maerlantlyceum. Als de resultaten na 4 werken positief zijn, kan de fiets langer en/of op meerdere locaties worden gebruikt.

Bronnen: Gemeente Eindhoven, Nazcai Solutions