MER-rapport Windpark Beuningen goed voorbeeld

Om ook deel te nemen aan het verduurzamen van Nederland, wil gemeente Beuningen ten zuiden van de A73 een windpark bouwen. Het park zal uit vijf windturbines bestaan. Het rapport is, na verbetering sinds mei, bekeken door de MER commissie.

De commissie vindt het een goed voorbeeld voor andere windparken. Volgens hen gaat het in op alle milieuaspecten; zoals gezondheid, vogelslachtoffers, stikstof en landschap. Hierbij wordt er ook naar de bouw van het park gekeken.

Binnenkort zal de gemeente besluiten of het windpark gebouwd zal worden.

Bron: MER