Meting A28 Harderwijk geeft overschrijding norm

Het geluid van het verkeer op de A28 is aan de Julianalaan in Harderwijk hoger dan wettelijk toegestaan. Dit blijkt volgens de gemeente Harderwijk uit uitgebreide, langdurige metingen door meetinstituut Sensornet. De Omgevingsdienst Noord Veluwe heeft de meetresultaten beoordeeld en een eindrapportage opgesteld.

Al langer dan een decennium klagen inwoners van Harderwijk over de geluidsoverlast die van de snelweg af komt. Het is al een tijdje de vraag wie het gaat betalen, want de gemeente, de provincie én het rijk zeggen dat niet te willen of te kunnen. Uit geluidsmetingen is nu gebleken dat ze al die tijd een juist vermoeden hebben gehad. De geluidsnormen worden gemiddeld met zo’n 0.7 dB overschreden.

20 tot 40 miljoen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten Rijkswaterstaat, de wegbeheerder van de A28, te vragen maatregelen te nemen om de overschrijding van de wettelijke geluidnorm aan de Julianalaan ongedaan te maken. En daarmee bij te dragen aan verbetering van het welzijn van de inwoners. In de wet milieubeheer staat dat immers dat het rijk verantwoordelijk is voor het geluid van de wegen. De kosten, die volgens de gemeente tussen de 20 en 40 miljoen bedragen, zouden dus ook door het rijk moeten worden opgehoest.

Rijkswaterstaat heeft al toegezegd na 2020 aan een verbouwing te beginnen, maar het gaat de gemeente erom dat het ook snel gebeurt, want: ” ‘Na 2020’, kan ook ‘in 2050’ betekenen. Ik wil mijn stinkende best doen om dat te voorkomen”, belooft wethouder Marcel Companjen in Harderwijkse Zaken.

Hoewel ze dus verwacht dat Rijkswaterstaat de rekening betaald, heeft de gemeente toch nog 2 miljoen gereserveerd. Dit bedrag kan gebruikt worden voor eventuele toevoegingen. “Stel dat Rijkswaterstaat zegt dat een scherm van drie meter hoog voldoende is en wij als gemeente zijn het daar niet mee eens, dan kunnen wij met ons potje proberen om er bijvoorbeeld nog een meter bovenop te doen”, zegt Companjen hierover.

Geluidproductieplafonds

Het laatste nalevingsverslag (bekend in november 2018) gaat nog over 2016. Daarin is te zien dat er nog 1,0 dB geluidruimte is ter hoogte van de Julianalaan. Dat de metingen een kleine 2 dB hoger geluidniveau geven dan de (officiële) berekening, is niet ongebruikelijk. In 2016 lag de gemeten geluidproductie langs rijkswegen gemiddeld immers gemiddeld 2 decibel hoger dan de berekende waarden, aldus het RIVM. Dit komt voornamelijk omdat er in de berekening van zowel het jaarlijkse gemiddelde als de GPP-waarde een aftrek van 1 tot 2 dB wordt gehanteerd vanwege de toekomstige stille banden. Ook de staat van het asfalt geeft redenen voor fluctuaties. Een formele overschrijding van 1 tot 2 dB wordt doorgaans door Rijkswaterstaat opgelost door stiller asfalt aan te leggen.

Bronnen:

Gemeente Harderwijk, Harderwijkse Zaken