Metingen Moerdijk werkelijke geluidbelasting HSL-Zuid

Bewoners in Zevenbergschen Hoek ondervinden regelmatig geluidsoverlast van de HSL, die langs het dorp loopt. Om meer duidelijkheid te krijgen over de werkelijke overlast die bewoners ervaren, heeft het college besloten om binnenkort geluidsmetingen te laten uitvoeren.

1 miljoen van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft eerder aangegeven dat zij geen geld hebben voor het aanleggen van hogere of langere schermen of het aanbrengen van raildempers. Wel is geld beschikbaar voor maatregelen aan elf woningen waar de geluidsbelasting boven de norm ligt. Ook kan een deel van het geld worden besteed aan maatregelen waar de rest van het dorp ook wat aan heeft, bijvoorbeeld bomen of struiken die het zicht op de HSL verminderen. Voor het totaal van deze maatregelen is in 2015 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt bekeken hoe dit geld over de verschillende maatregelen kan worden verdeeld.

Onderzoek werkelijke geluidsoverlast HSL

De voorgestelde maatregelen zijn gebaseerd op de berekende geluidsbelasting. Regelmatig wordt door bewoners de vraag gesteld of de berekende geluidsbelasting wel overeenkomt met de werkelijke geluidsbelasting door de HSL. Wethouder Désirée Brummans: “Het college vindt het van belang dat er duidelijkheid komt over de werkelijke geluidsoverlast van de HSL en heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van dit onderzoek.”

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) voert dit onderzoek naar verwachting begin 2019 uit. Zij meten gedurende één maand met geluidsmeters het geluid van het spoor, waaronder het geluid van de HSL. De resultaten van dit onderzoek worden aansluitend besproken met de bewoners in het dorp.

Bron: Gemeente Moerdijk