‘Milieuplannen Luchtvaartnota zijn te vaag’

De kabinetsplannen voor de groei van Schiphol zijn niet concreet genoeg om te beoordelen op milieu-effecten, zoals de uitstoot van broeikasgassen en de geluidshinder. Dat stelt de onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.) in een evaluatie van de milieu-onderbouwing van de ontwerp-Luchtvaartnota, die in mei door minister Van Nieuwenhuizen werd gepresenteerd.

“De Luchtvaartnota 2020-2050 schetst de verhouding tussen de kwaliteit van de leefomgeving en de ruimte voor de luchtvaart. Ze legt weliswaar een reductiedoel voor CO2 vast, maar benoemt verder geen concrete doelen voor luchtkwaliteit, geluid of bescherming van de natuur,” aldus de commissie. De commissie moet uiteindelijk de verplichte Milieu Effect Rapportage (MER) voor groei van Schiphol beoordelen. Schiphol mag van het kabinet de komende jaren alleen in stapjes groeien van het huidige maximum van 500.000 vluchten naar 540.000 vluchten per jaar als wordt voldaan aan een reeks voorwaarden op het gebied van milieu en geluid. Maar juist de onderbouwing van die voorwaarden ontbreekt in de Luchtvaartnota en het bijbehorende milieueffectrapport, stelt de Commissie MER.

Advies en vervolg

De commissie m.e.r. adviseert de uitvoering van de Luchtvaartnota op te schorten tot die informatie wel beschikbaar is. Zo moet eerst worden onderzocht in hoeverre Schiphol kan groeien zonder schade aan milieu, natuur en omgeving. Ook moeten de voornemens voor het grotere gebruik van biobrandstof worden uitgezocht. Zij adviseert verder aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om concrete doelen te stellen en duidelijke milieugrenzen op te stellen voordat er nieuwe besluiten worden genomen voor de Nederlandse luchtvaartsector.

Hoewel het om een advies gaat, houdt de regering zich doorgaans wel aan de aanbevelingen van deze commissie. Dat kan ertoe leiden dat het vaststellen van de Luchtvaartnota vertraging oploopt en de groei van Schiphol moet worden uitgesteld, al is dat door corona geen urgent probleem meer. De minister laat weten dat ze het advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage “zal meenemen bij de verdere uitwerking van de Luchtvaartnota”. Ze denkt die aan het einde van het jaar klaar te hebben.

Reacties uit het land

Verschillende gemeentes en provincies hebben op de kabinetsplannen gereageerd. Zo hebben de gemeente De Ronde Venen, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol een zienswijze ingediend. Voornaamste punt van kritiek is dat het kabinet meer belang hecht aan de groei van het vliegverkeer dan aan de geluidhinder.

Bronnen: Het Parool, Luchtvaartnieuws, NOS, Gemeente De Ronde Venen, Omroep Brabant.