Minder hinder door Actieplan Provincie Utrecht

De provincie Utrecht brengt iedere vijf jaar in beeld hoeveel woningen ernstige hinder van provinciale wegen ondervinden. De tussentijdse doorrekening op basis van de verkeersgegevens van 2019 geeft aan dat het aantal hoog belaste woningen is afgenomen van 3123 (2016) naar circa 2559 (2019). Het Actieplan Omgevingslawaai provinciale wegen Utrecht 2018-2023 geeft aan welke maatregelen worden getroffen om dit aantal te doen verminderen.

Deze afname is vooral te danken aan het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt op delen van de N 417 (Maartensdijk), N224 Renswoude), N237 (Soesterberg) en de N405 (Woerden).

Voor de komende periode wordt, op basis van de resultaten van de proeven met de Whiswall op de Amersfoortse weg en in Vreeland, de Whiswall als geluidwerende maatregel definitief ingezet in de strijd tegen het lawaai van provinciale wegen. Daarnaast wordt verdergegaan met het verbeteren van de gevels van hoog belaste woningen op die locaties, waar bronmaatregelen (geluidsreducerend asfalt) en overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen en geluidgootjes) niet realistisch of doelmatig zijn.

Resultaten

In 2019 zijn er 10.607 woningen gelegen binnen de geluidszone van een provinciale weg met een geluidsbelasting van 50 dB Lden of meer.  Alleen deze laatste groep is in het onderzoek meegenomen.

Tabel: Aantal woningen langs provinciale wegen met geluidsbelasting van 50 dB Lden of meer

 Basisjaar verkeersgegevens
Klasse geluidbelasting201620182019
50 – 553.9884.0544.124
55 – 602.9693.1993.194
60 – 652.9772.7832.768
65 – 70915622509
70 en hoger261312
Totaal10.87510.67110.607
  • NB1: Per 1 januari 2019 maakt ook Vijfheerenlanden deel uit van de provincie Utrecht. Voor de N484 komen er in 2019 125 woningen bij, waarvan 60 woningen met een geluidbelasting van 61 dB Lden of meer.
  • NB2: In 2019 is de N418 niet meer in beheer van de provincie Utrecht, maar overgegaan naar de Gemeente Veenendaal. Er zijn 52 woningen minder, waarvan 39 met een geluidbelasting van 61 dB Lden of meer.
  • De in de tabel 1 aangeven aantallen voor basisjaren 2018 en 2019 zijn inclusief deze wijzigingen.
  • De jaren 2011 en 2016 zijn opnieuw berekend met het verbeterde bronbestand. Dit om een goede vergelijking mogelijk te maken.

Bron: Provincie Utrecht