Minder hinder studentenhuizen Nijmegen na overleg

Er kwamen vorig jaar bij het Nijmeegse klachtenmeldpunt over overlast van studentenhuizen 272 klachten binnen. In 2018 waren er 433 klagers.  De eigenaren van panden waarover klachten kwamen, kregen een brief of  er kwam een gesprek met de wijkagent. Die aanpak werkt, zegt wethouder Harriët Tiemens in het AD, de verantwoordelijke wethouder. De gemeente hanteerde een top-12 panden waar veel omwonenden last van hadden. Tiemens: ,,Na een half jaar hebben we van tien van de twaalf panden geen klachten meer gehad.”

Afspraken met verhuurders

Sinds 1 januari 2018 zijn de eisen waar huurbazen aan moeten voldoen aangescherpt en geldt een omzettingsregeling. Verhuurders die geen vergunning hebben, kunnen alsnog een vergunning krijgen als ze voldoen aan de lichtere voorwaarden van de oude regeling. Wanneer de verhuurders dit niet kunnen aantonen, zijn de studentenhuizen illegaal en hebben ze tot 1 juli de tijd om aan de eisen van de nieuwe regeling te voldoen. Onder de nieuwe regeling zijn verhuurders die aan drie of meer personen verhuren verplicht een vergunning aan te vragen. Ook zijn er strengere normen voor geluidsisolatie en brandveiligheid en moet er zijn voldaan aan de zogeheten leefbaarheidstoets. Aan de hand van meldingen van omwonenden toetst een commissie dan onder andere de mate van overlast in de wijk. Aangezien de leefbaarheidstoets vrij subjectief is, is het voor huisbazen echter moeilijk te voorspellen of hun vergunningsaanvraag zal worden goedgekeurd. Ten slotte wil de gemeente meer verantwoordelijkheid leggen bij de verhuurders. Onder de nieuwe regeling is de verhuurder verplicht goede afspraken te maken met de huurders om overlast te voorkomen. Bij aanhoudende overlast kan de gemeente een boete opleggen of besluiten de vergunning in te trekken.

Tegenslag

In de strijd tegen illegale verkamering (het opsplitsen van huizen in studentenkamers) kreeg de gemeente vorige maand een forse tegenslag. De Arnhemse rechtbank oordeelde in drie zaken dat Nijmegen onvoldoende heeft beargumenteerd waarom pandeigenaren een vergunning moeten hebben voor kamerverhuur. 

Deze maand staan nog eens 29 zaken op de rol. In de nieuwe huisvestigingsverordening van 2020 heeft Nijmegen overigens wél beter onderbouwd waarom een vergunning nodig is. 

Bronnen: AD, ANS