Minister praat met actievoerders over 4e aanvliegroute

Niet iedereen is het eens met de plannen voor een vierde aanvliegroute voor Schiphol. Zo tekenden al 55.000 mensen een petitie tegen de route en gingen actiegroepen Kerngroep Stop4deroute, Urgenda en Red de Veluwe begin deze tafel het gesprek aan over dit onderwerp met demissionair minister Harbers. Tenslotte zijn er 17 gemeenten en de provincie Utrecht, die zich hebben uitgesproken tegen de route.

Redenen dat men tegen dit plan is, zijn de geluidbelasting en het milieueffect. De geluidbelasting, die de laagvliegende vliegtuigen zullen producen, zal boven de richtlijnen van de WHO liggen. In het milieueffectrapport van het ministerie staat: ‘Tegelijkertijd moet worden vermeld dat de Luchtruimherziening in relatief grote mate bijdraagt aan het realiseren van capaciteit voor de groei van de luchtvaart, maar in mindere mate aan de in de Luchtvaartnota beoogde duurzaamheid en leefbaarheid’. 

De reden voor de vierde route lijkt de toekomstige groei van het vliegverkeer te zijn. Het doel van het ministerie zou zijn dat er twee keer zoveel vliegverkeer is in 2050. De tegenstanders zijn hier tegen omdat dit volgens hen voor heel Nederland gevolgen zal hebben: meer CO2-uitstoot, meer geluidshinder, en meer uitstoot van stikstof, fijnstof en ander kankerverwekkende stoffen.

Bronnen: De Vierklank, Het Kontakt