Minister: ‘stille banden werken minder dan verwacht’

Het effect van zogenaamde ‘stille banden’ op het verminderen van geluidsoverlast door wegverkeer is in de praktijk kleiner gebleken dan aanvankelijk werd verwacht. Dit inzicht heeft inmiddels geleid tot aanpassingen in de rekensystematiek die zal gelden onder de nieuwe Omgevingswet, zo schrift staatssecretaris Heijnen aan de Tweede Kamer na vragen van GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger.

Strengere regels
De afgelopen jaren zijn de limietwaarden voor geluid van autobanden stapsgewijs strenger geworden. Sinds 2012 is het zelfs verplicht om nieuwe autobanden te voorzien van een label met informatie over de geluidsemissie. Ondanks deze maatregelen blijkt uit trendmetingen dat de verwachte afname van geluidsemissies niet is gerealiseerd. Mogelijk speelt een verschuiving in het gebruik naar zwaardere auto’s met bredere banden een negatieve rol, zoals ook werd aangegeven in een artikel van de Stentor. Hierdoor is de geluidsemissie van auto’s per saldo zelfs toegenomen. Het is belangrijk op te merken dat de limietwaarden en het geluidlabel afhankelijk zijn van factoren zoals de bandenmaat en het onderscheid tussen normale banden en winterbanden.

Metingen in de praktijk
Wat betreft het verschil tussen metingen en berekeningen van geluid in de praktijk, kan gesteld worden dat de voorgeschreven rekenmethodiek een goed beeld geeft van de geluidssituatie langs snelwegen. Controlemetingen worden uitgevoerd om de betrouwbaarheid te waarborgen. Indien nodig worden aanpassingen doorgevoerd op basis van deze metingen. Het RIVM voert jaarlijks een validatieprogramma uit om de rekenmethodiek actueel te houden. Hoewel specifieke metingen worden gebruikt om de geluidsemissie van voertuigen en wegdekken te bepalen, zijn deze niet geschikt voor een vergelijking met de jaargemiddelde geluidsbelasting. Deze metingen zijn gericht op het geluid van afzonderlijke voertuigpassages en niet op het totale geluid van het verkeer. Desondanks blijven geluidsberekeningen noodzakelijk voor beoordelingen in de praktijk en toekomstige situaties.

Elektrische auto’s
Met betrekking tot de komst van elektrische auto’s is het aandeel nog te klein om significant invloed te hebben op de gemiddelde gemeten geluidsemissie van auto’s. De huidige rekenmethode is gebaseerd op metingen van representatieve autopassages en heeft geen specifieke aftrek voor elektrische voertuigen. Wat betreft stille banden klopt het wel dat de huidige rekenmethode uit 2012 een aftrek bevatte voor het verwachte effect van stillere banden. Echter, na metingen van het RIVM zal deze aftrek komen te vervallen zodra de Omgevingswet in werking treedt.

Bron: Rijksoverheid