Geen mogelijkheden studentenflats bij Schiphol

Volgens minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is het niet mogelijk nog eens 2500 studentenwoningen in de gemeente Amstelveen te bouwen, zoals de Raad van State al eerder besloot. Dit terwijl de gemeente Amstelveen en de Tweede Kamer vaker hebben aangegeven hoe groot de noodzaak is voor deze woningen.

De locatie voor de nieuwe woningen zou veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Onder de aanvliegroute is de kans groter op een vliegtuigongeluk en is er meer herrie.

Vorig jaar waren er al protesten door studenten tegen het mogelijke verbod. “Dat verbod is absurd, want hier op Uilenstede wonen al 3.500 studenten en dat is honderd meter verderop”, zei een protesterende student toen. Vorig najaar was er volgens de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting in regio-Amsterdam een tekort van 6.000 studentenkamers. Dit zal groeien tot 16.000 kamers in het studiejaar 2029-2030.

Het CDA vroeg afgelopen week in de Tweede Kamer weer om een uitzondering. De Kamer zou een paar maanden geleden vóór nieuwbouw gestemd hebben en de studenten zouden minder last hebben van vliegtuigherrie. Hierop zei Harbers dat de regels niet kunnen worden aangepast; ook niet voor mensen die minder last van geluid hebben.

Na de zomer zal Harbers bekend maken of er nog ergens anders rond Schiphol plek is voor een studentencampus. Dit doet hij in overleg met zijn collega van Volkshuisvesting en gemeenten rond Schiphol.

Bronnen: NOS, NH Nieuws