Ministerbezoek wegens overlast Roertunnel

Op maandag 30 oktober 2023 bracht minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek aan Roermond. Hij sprak met inwoners over de overlast die zij ervaren van de Roertunnel.

Minister Harbers bezocht omwonenden van de Roertunnel die overlast ervaren. Om een goed beeld te krijgen van wat deze overlast in de praktijk betekent, bezocht de minister, samen met wethouders Vincent Zwijnenberg en Dirk Franssen, een woning om zelf de hinder van laagfrequent geluid en trillingen door de Roertunnel te beleven. Ze spraken ter plaatse over de hinderbeleving en de gevolgen daarvan voor bewoners. De minister liet in het gesprek aan de bewoners weten dat er een  proef wordt gestart in de tunnel. Hierbij wordt kunsthars geïnjecteerd onder enkele tunnelmoten. Met deze proef wordt onderzocht of deze methode de hinder kan verminderen.  

Minister Harbers: “De omwonenden van de Roertunnel ervaren overlast door trillingen en geluid. Uit het gesprek dat ik met hen voerde, bleek duidelijk hoeveel invloed dit heeft op hun leven en woongenot. Met de pilot die we nu starten, onderzoeken we of kunsthars een oplossing is om de overlast voor hen te verminderen. Ik blijf hierover met de regio in gesprek om gezamenlijk tot een oplossing te komen.” 

Vervolgens werd de minister door de wethouders naar 110 meter hoogte gebracht: in de televisietoren van Roermond werd de actuele stand van zaken van de plannen voor de Willem Alexanderhaven en het Dam Lateraalkanaal gepresenteerd en besproken. Deze twee gebieden waren vanaf de toren goed te zien.

Wethouder Franssen en wethouder Zwijnenberg bedanken minister Harbers hartelijk voor zijn luisterend oor inzake de trillinghinder van de A73-tunnels.

Bronnen: Gemeente Roermond