Motorrijders vragen zelf om meer handhaving

Al in september vorig jaar gaf het ministerie van I en W aan dat ze de geluidsoverlast, die motoren veroorzaken, zou proberen in te perken. Hoewel er hier en daar wat maatregelen genomen worden, zijn er nog steeds veel klachten. Vaak zijn deze klachten van bewoners van omgevingen waar veel motors doorheen rijden. Maar nu geven de motorrijders zelf ook aan dat ze meer handhaving willen.

Vanaf eind mei vragen een paar partijen in de motorbranche en motororganisaties zelf aan de motorrijders of het wat zachter kan. Motorrijdersactiegroep MAG geeft aan dat het beter is om het probleem zelf aan te pakken om zo de druk van buitenaf te verminderen.

De groep heeft een campagne opgestart en daarbij aangedrongen op inzet van handhaving op de groepen die overlast veroorzaken. De overlast wordt vaak veroorzaakt door een te snel of te hoog aantal toeren, door het gebruik van een uitlaat die niet is goedgekeurd of doordat de zogeheten dB-killer verwijderd is. Hoewel dit volgens MAG een kleine groep is, krijgen alle motorrijders hier de schuld van. De actie wordt volgens de MAG ondersteund door de KNMV, LOOT (Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs), TET (Trans Euro Trail) en de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs).

Bronnen: Nieuwsmotor.nl, Rijksoverheid, Veilig Verkeer Nederland