Motorrijdersclub helpt met aanpak overlast

Om de geluidsoverlast op de dijken aan te pakken, gaan Waterschap Rivierenland, politie Midden-Nederland, motorrijdersvereniging KNMV en gemeente Vijfheerenlanden samenwerken. Daarom vroegen zij minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om een brede aanpak. Het ministerie laat nu door TNO de geluidsnormen voor geluidsoverlast onderzoeken. 

De geluidsoverlast en gevaarlijke situaties worden niet alleen veroorzaakt door motoren, maar ook door hard rijdende automobilisten en door asociale weggebruikers. Omdat er veel recreatie plaatsvindt op de dijken, kan het, vooral bij mooi weer, erg druk zijn.

Handhavingsactie

Nog voordat dit mooie weer aanwezig is, zal er een handhavingsactie ergens langs de dijken gehouden worden, waarbij weggebruikers op hun rijgedrag gewezen worden en wordt hen gevraagd rekening te houden met elkaar. ,,Het gaat deels om een bewustwordingscampagne’’, zegt gemeentewoordvoerder van Vijfheerenlanden Indira Scholtmeijer. ,,Via sociale media gaan we weggebruikers oproepen om meer rekening met elkaar te houden. Ook plaatsen we borden waarop we oproepen om rekening te houden met elkaar en bijvoorbeeld niet in groepen te rijden, om zo de overlast te beperken.’’ Hierbij wordt ook gelijk onderzocht of dit echt werkt.

Aan de overkant van het water, in Lopik, mogen in het weekend geen motoren meer rijden. Vijfheerenlanden liet destijds al weten zo ver niet te willen gaan. De vrees bestaat dat motorrijders dan de krappe polderwegen op zullen zoeken. Daarnaast kun je dit volgens de gemeente ‘lastig te handhaven’ omdat bewoners wél over de dijk moeten kunnen.

Waterschap, politie, KNMV en gemeente denken graag mee in verdere stappen richting die oplossing.

Bronnen: Het Kontakt, Algemeen Dagblad