Motorsportclub naar rechter om ruzie meetmethode

Al jaren is er veel te doen rondom het circuit van Motorsportvereniging De Prikkedam in Makkinga (Fr). Klagende buren, geluidmetingen, dwangsommen en bestemmingsplannen. De vereniging zamelt geld in bij sympathisanten en stapt naar de rechter.

Het dossier Prikkedam is inmiddels omvangrijk. Al jaren is er commotie over het circuit. Ook bij de Raad van State weten ze na diverse procedures van het bestaan van De Prikkedam. Het bestuur van de vereniging zamelt nu geld in om alle dwangsommen van de gemeente Ooststellingwerf te kunnen betalen. Een crowdfundingsactie leverde al meer dan 15.000 euro op. “Dat is boven alle verwachtingen”, vertelt bestuurslid Margreet Prins aan Sa!. “Het doet ons goed. Niet alleen financieel, maar het bevestigt ook het draagvlak dat we hebben.” De steun komt uit de motorsportwereld, maar ook uit het dorp.

‘Onverklaarbare geluidspieken’

Hoewel alle motoren tijdens de trainingen aan de KNMV norm voldoen, worden er volgens de MSV toch nog enkele ‘onverklaarbare geluidspieken’ geconstateerd. Deze hebben zeer hoge dwangsommen tot gevolg. In totaal gaat inmiddels om 26.000 euro aan boetes. MSV de Prikkedam zegt er alles aan te doen aan om dit te onderzoeken. “Denk hierbij aan adviesbureaus voor geluid, juridisch advies en investeren in geluidsreducerende middelen. Al deze zaken kosten veel geld, naast alle dwangsommen die moeten worden betaald. We zijn het daar niet mee eens. De gemeentelijke bezwarencommissie heeft echter al onze bezwaren afgewezen. We stappen nu naar de rechter.”

Volgens Prins zit het probleem in de meetpunten van het geluid en de metingen. “Het achtergrondgeluid van de omgeving moet worden gecorrigeerd, dat is in de praktijk moeilijk. Onze motoren blijven binnen de grenzen en het aantal motoren houden we ook scherp in de gaten, maar we zijn ook afhankelijk van bijvoorbeeld de wind. Er worden soms onverklaarbare geluidspieken gemeten. Het reken- en meetmodel van de gemeente en de praktijk van de motorsport liggen te ver uit elkaar.” De motorclub heeft al meerdere keren bij de gemeente Ooststellingwerf gevraagd om een gesprek over de meetpunten.

Bronnen: Sa!, Stellingwerf.