Nationale Ombudsman onderzoekt Schiphol

De Nationale Ombudsman is gestart met een vooronderzoek naar de klachtenbehandeling van Schiphol. Dit blijkt uit een telefoontje dat SchipholWatch mocht ontvangen van deze organisatie.

De Ombudsman is een instantie die opkomt voor de belangen van burgers als het misgaat in de relatie van de overheid met die burger. Met als doel de dienstverlening aan die burger te verbeteren.

Bij de organisatie zijn veel klachten binnengekomen over de manier waarop Schiphol en de luchtverkeersleiding omgaan met klachten. De standaard doorverwijzing naar het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is een bron van irritatie bij bewoners in de regio.

Klachtencommissie

Overheidsorganisaties zijn verplicht een klachtencommissie te hebben waar burgers terecht kunnen met hun grieven. Zo’n commissie bestaat meestal uit een aantal relatief onafhankelijke medewerkers van de organisatie, al dan niet aangevuld met externe deskundigen of juristen.

Schiphol en de verkeersleiding hebben zo’n commissie niet, maar hebben de klachten uitbesteed aan BAS. Dat is een samenwerking van Schiphol met de verkeersleiding in de vorm van een stichting. Het gaat derhalve om een private rechtspersoon en niet een overheidslichaam.

Twijfels over BAS

De Ombudsman heeft zo zijn twijfels over de rechtmatigheid van deze opzet en is gestart met het ondervragen van betrokken bewoners en deskundigen. Op basis van dat vooronderzoek wordt besloten of een officieel onderzoek wordt ingesteld naar de gang van zaken rond de klachtenafhandeling via de twee partners in BAS

“Dat is nog allerminst zeker”, vertelt een onderzoeker van de Ombudsman. “Maar we krijgen veel geluiden van ontevreden burgers die menen dat de klachtenbehandeling niet goed op orde is. Zij hebben het idee dat er niets met de meldingen wordt gedaan.”

Bron: SchipholWatch