Niet iedereen blij met verplaatsbaar scherm A4

De geluidsmuur van 3,5 kilometer lang en 3 meter hoog die eindelijk geplaatst zal worden langs de A4, ter hoogte van recreatiegebied Vlietland, zal een flexibele muur worden. Dit omdat er verwacht wordt dat de snelweg uitgebreid zal worden en vanwege een gasleiding. Niet iedereen is hier blij mee. “Dit helpt niks”, zeggen bewoners van Voorschoten in Sleutelstad.

Vogelplas
In het begin zal de flexibele muur dicht langs de snelweg staan, maar wanneer Rijkswaterstaat de weg verbreedt, wordt die verplaatst. Op dat moment wordt de situatie ingewikkeld. De houten wand kan door de gasleiding namelijk niet even een paar meter naar achter gezet worden. De geluidswering moet daarom verder naar achter, maar dat betekent dat er minder geluid tegengehouden wordt.

Nog een probleem is dat de flexibele muur niet op de gehele strook langs het recreatiegebied past. Zo is het ter hoogte van de Vogelplas niet mogelijk om het geluidsscherm direct naast de snelweg te plaatsen en komt die er sowieso verder van af te staan. Waar precies en in welke vorm wordt nog onderzocht.

Een stofzuiger door je huis”
De inwoners van Voorschoten denken dat ze niks zullen merken van het scherm. Dat zegt actiecomité ‘Stop Geluidsoverlast A4′, dat namens ruim zeshonderd huishoudens in Voorschoten spreekt. Zij ervaren veel geluidsoverlast van de A4. “Het is alsof er een stofzuiger door je huis gaat”, zegt Ruud Henkus namens de bewonersgroep in Sleutelstad. Ze willen het liefst een twee meter hogere geluidsmuur omdat de huidige in zijn ogen slechts zorgt voor een afname van een tot drie decibel. “Daar merk je niets van”, aldus Henkus.

Voor de provincie is dat geen optie. Die doet nu onderzoek naar een oplossing voor het deel aan de kant van de Vogelplas. Wat Maurits de Haan, statenlid namens het CDA, betreft is het huidige voorstel het best haalbare. “De norm werd niet overschreden en daarom was het lastig om druk uit te oefenen op Rijkswaterstaat”, legt De Haan uit in Sleutelstad. Bovendien denkt hij dat de muur wel flink zal schelen. “Uit de rapporten blijkt dat het zo’n drie tot zes decibel zal schelen. Dat is wel fors.”

Lager
De inwoners van Stompwijk, die aan de andere kant van de A4 wonen, denken dat het geluid voor hen versterkt wordt. Bovendien heeft het geluidsscherm een negatief effect op hun uitzicht. Zij vinden dan ook dat het scherm lager moet.

Optimalisatie
Op basis van het onderzoek en de mogelijkheden ligt er nu een voorstel om het traject op te delen in 4 sectoren, waarbij iedere sector een zo optimaal mogelijke geluidswering komt, rekening houdend met de eisen en wensen van grondeigenaren en stakeholders. Echter, op deze manier zal een deel van de wering op een verder gelegen locatie van de A4 geplaatst zullen worden en dat daarmee de geadviseerde geluidswering niet de gewenste reductie zal opleveren voor de inwoners. 

Tijdens de commissievergadering van 17 februari pleitte De Haan om zo snel mogelijk te beginnen met het uitvoeren van de plannen “Laten we proberen om het praten te beperken en aan de slag te gaan. Nu doorpakken!” De provincie wil dan ook het liefst nog dit jaar beginnen met de aanleg.

Bronnen: Sleutelstad, Voorschotense Krant