Nieuwe helpdesk ‘Wind op Land’

Op Helpdesk Wind op Land kunnen overheden terecht voor specifieke ondersteuning bij besluitvorming over windturbineparken. Zo is er informatie voor bestuurders, zijn er kennisdelingsgroepen en is er een helpdeskformulier.

De helpdesk is mede opgezet n.a.v. de uitspraak van de Raad van State over een uitbreiding van een windpark in Delfzijl die gevolgen heeft voor windparken in Nederland. Een samenwerkingsverband van de Ministeries van EZK en I&W, NP RES, RVO, IPO en VNG ondersteunt provincies en gemeenten daarom nu bij hun besluitvorming rondom windparken. Niet alleen met actuele informatie en een helpdesk, maar ook met best practices, kenniswerkgroepen en bijeenkomsten.

De onderwerpen zijn:

-Uitleg over het Nevele-arrest
-Proces en tijdlijn plan-m.e.r.
-Bestuurlijke afwegingen
-Kenniswerkgroepen
-Experts en sprekers
-Praktijkverhalen
-Q&A

Bron: Helpdesk Wind Op Land