Nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol

Omwonenden van Schiphol voelen zich vaak gefrustreerd en niet gehoord in het debat over de toekomst van de luchthaven. Ze ervaren overlast van geluid, luchtvervuiling en andere negatieve effecten van de luchtvaart, maar hebben weinig vertrouwen in de cijfers en berekeningen rondom deze overlast. Ze voelen dat hun belangen vaak worden genegeerd en dat de stem van de luchtvaartsector en economische belangen zwaarder weegt in de besluitvorming. Dit heeft geleid tot een groeiend wantrouwen tussen omwonenden en de luchthaven, en heeft het debat over de toekomst van Schiphol vaak gepolariseerd.

Oprichting nieuw orgaan
Als reactie hierop is er een nieuw orgaan opgericht, de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS), om omwonenden een stem te geven in het debat over de toekomst van de luchthaven. De MRS bestaat uit een diverse groep van omwonenden, wetenschappelijke experts, vertegenwoordigers van milieuorganisaties, jongeren en het bedrijfsleven, maar zonder vertegenwoordiging van de luchtvaartsector zelf. Het doel van de MRS is om de standpunten van omwonenden te verzamelen, onderbouwen en aan te bieden aan de beleidsmakers, zonder per se één specifieke uitkomst na te streven. Hierbij wordt erkend dat de belangen rond Schiphol tegengesteld kunnen zijn en niet direct overbrugbaar zullen zijn.

Het belang van de leefomgeving
De MRS wil het wantrouwen van omwonenden erkennen en streeft ernaar om verschillende perspectieven en belangen eerlijk op tafel te krijgen. Een belangrijk aspect van de MRS is het zwaarder meewegen van het belang van de leefomgeving in de besluitvorming rondom Schiphol. Omwonenden willen dat de impact van de luchtvaart op hun leefomgeving serieus wordt genomen en dat er maatregelen worden genomen om de overlast te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren. De MRS wil de belangen van omwonenden vertegenwoordigen en zorgen dat hun stem beter wordt gehoord in de besluitvorming over de toekomst van Schiphol.

Een erkenning bij omwonenden
De oprichting van de MRS wordt gezien als een positieve stap om het debat over de toekomst van Schiphol inclusiever en evenwichtiger te maken. Het is een erkenning van de frustraties en het gebrek aan vertrouwen bij omwonenden, en een poging om hen een platform te bieden om hun zorgen en belangen kenbaar te maken. Hoewel het niet direct zal leiden tot het overbruggen van de tegenstellingen tussen de verschillende partijen, wordt gehoopt dat de MRS zal bijdragen aan een betere dialoog en meer begrip tussen omwonenden, de luchtvaartsector en andere belanghebbenden.

“Eerst zien dan geloven”

Eddy van Hijum, voorzitter van de MRS zegt in Trouw: “In de omgevingsraad werden bewoners met hun standpunten over de luchtvaart ondergesneeuwd, hun geluid werd niet gehoord. Het eind van het liedje was steeds: meer groei. Normen over de kwaliteit van de leefomgeving bleken steeds opnieuw van elastiek. Neem het aantal nachtvluchten: tien jaar geleden al is aan de Alderstafel, de voorganger van de ORS, afgesproken dat dat omlaag moet van 32.000 naar 29.000 per jaar. Dat is nog steeds niet gebeurd. “Dat voedt het wantrouwen, dat geeft bewoners het gevoel dat ze niet gehoord worden, dat hun belangen altijd de sluitpost van de redenering zijn. Het debat over de toekomst van Schiphol en de luchtvaart is niet alleen steeds technocratischer, maar ook steeds meer juridisch van aard geworden. En daardoor is het ook lastig te volgen voor omwonenden. Terwijl de vraagstukken waar het om draait ook weer niet al te ingewikkeld zijn.”

“Het is simpel: vliegen zorgt voor overlast”, zo vat wethouder Cees van Uden van de gemeente De Ronde Venen de kwestie samen, in gesprek met Van Hijum. “De vraag is: hoeveel overlast is aanvaardbaar?” Leg de feiten eerlijk op tafel, vervolgt hij, en laat uiteindelijk het kabinet beslissen. Zo’n rechtszaak helpt het debat daarover niet verder, vindt hij, integendeel. Als de MRS dat wel doet: prima.

Van Hijum hoopt op de terugkeer van het ‘normale gesprek’. “Als de nieuwe raad zijn werk goed doet, komt het vertrouwen terug.” Van Uden ziet de ‘goede bedoelingen’. “Maar vind je het erg als ik zeg: eerst zien, dan geloven?”

Bron: Trouw, Zaanstad nieuws, MRS