Nieuwe soorten asfalt met C-wegdek

Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op Kenniscentrum InfoMil. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. De bronterm Cwegdek is vermeld in bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Geluidsreductie afhankelijk soort wegdek

Het geluidsreducerende effect hangt af van het soort wegdek. Dit effect is bekend van standaard RAW wegdektypen en van goedgekeurde producentgebonden wegdekken. Deze wegdekcorrecties staan in één Excel-bestand. Dit geeft met verschillende tabbladen de waarden voor Cwegdek, Cinitieel en Ctijd. Ze horen dus bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De tabellen met de wegdekcorrecties zijn aangepast per 4 oktober 2021. Aanleiding is de goedkeuring van geactualiseerde rapporten door het Expertisecentrum Geluid (ECG) van het RIVM.

Dit heeft betrekking op het wegdek:

  • Konwécity 5, lichte voertuigen (nr. 31)
  • SMA GR8 Colt, lichte voertuigen (nr. 32)
  • OPA8, lichte motorvoertuigen (nr. 42)
  • OPA8, zware motorvoertuigen (nr 42)

Het nummer verwijst naar het volgnummer in de spreadsheet.

Bron: Infomil