Nieuwe straatkolken tegen herrie

Om de geluidsoverlast bij de bewoners van de Overwinningsstraat in de Belgische gemeente Willebroek tegen te gaan, worden de kolken volgende week vervangen.

In de week van 18 maart is gestart met het vervangen van de straatkolken in de Overwinningsstraat. In een eerste fase wordt een tiental kolken in het gedeelte tussen de Oude Dendermondsestraat en Vooruitgangsstraat vervangen door een nieuw type kolk dat beter aangepast is aan de situatie van de straat.

Als de installatie van deze kolken goede resultaten oplevert, zal binnen enkele maanden ook de rest van de kolken in de Overwinningsstraat vervangen worden. In een volgende fase zijn de straatkolken in de Nonnenvijverstraat aan de beurt. 

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Pidpa. In de gemeente Schelle boekte Pidpa al goede resultaten met dit nieuwe type kolk. Omdat de situatie in Willebroek erg specifiek is, wordt er geopteerd om een eerste korte evaluatieperiode in te lassen alvorens de volledige straat aan te pakken.

Bron: Gemeente Willebroek