Nijmeegse subsidie sloop en vervanging oude brommers

Vanaf december 2020 tot en met december 2022 kunnen Nijmegenaren € 400,- subsidie aanvragen om hun oude brom- of snorfiets van voor 2011 te slopen. Dit bedrag wordt tot maximaal € 800,- aangevuld wanneer zij hun oude brommer met benzinemotor vervangen voor elektrische fiets, of een elektrische brom- of snorfiets. De subsidie helpt inwoners om de stap te zetten naar duurzamer vervoer. Ook kunnen inwoners zich zo voorbereiden op de milieuzone in het centrum van Nijmegen. Vanaf 2025 zijn brom- en snorfietsen van voor 2011 hier niet meer toegestaan. 

De subsidie is een van de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 2020 – 2030. Tegelijk helpt het de geluidhinder te verminderen, omdat brommers en scooters een van de grootste geluidhinderbronnen zijn.

In het maatregelenprogramma staat hoe de gemeente voor 2030 wil zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst voor alle Nijmegenaren. Tot en met 2022 is er in totaal € 125.000,- subsidie beschikbaar. De subsidie is vanaf 1 december 2020 aan te vragen via nijmegen.nl/subsidiebrommers

Schone lucht op fietspaden

Brom- en snorfietsen met een benzinemotor zorgen voor een piek in de luchtvervuiling op fietspaden. Met name de oude modellen van voor 2011 zorgen voor veel uitstoot van stoffen zoals fijnstof en benzeen. Deze stoffen zijn ongezond voor de bestuurders zelf, maar ook voor fietsers en voetgangers. De gemeente wil daarom de luchtkwaliteit op fietspaden verbeteren. De subsidieregeling is daarin een eerste stap. De subsidieregeling loopt tot en met 2022. Per jaar kan subsidie worden aangevraagd tot het geld op is. 

30 maatregelen voor schone lucht

Slechte luchtkwaliteit is, na roken en de combinatie van slecht eten en weinig bewegen, het derde grote gezondheidsrisico in Nederland. De afgelopen jaren is de lucht in Nijmegen al veel schoner geworden, maar het kan nog beter. In juli 2020 stelde de gemeente daarom 30 maatregelen op voor schonere lucht met minder luchtvervuiling. Ook tekende de de gemeente eerder dit jaar, in januari 2020, het Schone Lucht Akkoord. Met dit akkoord gaf de gemeente aan samen met deelnemende provincies, gemeentes en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) te werken aan schone lucht voor iedereen. 

Bron: Gemeente Nijmegen