Nijmegen gaat voor zero-emissie stadslogistiek

Nijmegen gaat voor schone stadslogistiek door de invoering van een zero-emissiezone stadslogistiek. Hiermee vermindert de uitstoot van roet, stikstof, geluid en CO2 en verbetert de leefbaarheid in de binnenstad. Gelderland draagt daar € 250.000 aan bij.

Minder uitstoot en aantrekkelijke binnenstad

In het Klimaatakkoord sprak de regering met elkaar af te werken aan minder CO2 uitstoot van stadslogistiek. Daarnaast werkt Nederland aan aantrekkelijke binnensteden met schone lucht, meer groen en meer ruimte om veilig te wandelen, fietsen en verblijven. Hiervoor is het nodig de logistiek van binnensteden slimmer te maken, met schoner bestel- en vrachtverkeer. Denk aan het bevoorraden van winkels  en het afleveren van goederen, maar ook aan de glazenwasser die in de binnenstad werkt.

Zero-emissie Stadslogistiek (ZES)

Landelijk is afgesproken om in de 40 grootste steden in Nederland zogenaamde zero-emissiezones voor stadslogistiek in te voeren. Dat geldt ook voor de binnensteden van Nijmegen, Arnhem, Ede en Apeldoorn. Gelderland ondersteunt deze gemeenten met subsidie voor de handhaving van deze zones. De provincies logistiek makelaars adviseren kleine en grote ondernemers bij het traject naar de zero-emissiezones. Daarnaast ondersteunt de provincie Gelderland ondernemers bij de keuze voor koop of lease van schone vrachtauto’s.

Bron: Provincie Gelderland