NSG bestaat 50 jaar: diverse acties

In 2020 bestaat de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) 50 jaar! En er komen diverse activiteiten aan. De redactie van Geluidnieuws feliciteert de NSG met dit jubileum en wenst haar succes in haar activiteiten.

In het jubileumjaar zullen diverse plannen worden ontrold. Hier een aantal waar de NSG mee bezig is of aan denkt.

Oog, oor en hart voor stilte en stiltegebieden

Een stiltegebied is een milieubeschermingsgebied waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. Het woord ‘stilte’ betekent hierbij niet dat daar geen geluid is; soms zelfs integendeel. Het staat voor de afwezigheid van sto-rende, voor de omgeving vreemde geluiden. Stiltegebieden zijn van belang voor de rustzoekende recreant en voor het voorkomen van verstoring voor dieren in dat gebied. Min of meer luidruchtige menselijke activiteiten zijn er taboe. Wat wel mag zijn zogeheten gebiedseigen geluiden, zoals die van de land- en bosbouw. Een gebied is ‘stil’ als lange perioden met natuurlijke gelui-den overheersen. De niet-natuurlijke geluiden overschrijden een waarde van L95 van 40 dB(A) als achtergrondniveau.

Prijsvraag

Het zijn de provincies die stiltegebieden moeten creëren, de rust daar beschermen en handhaven. Daarom heeft de NSG contact gehad met alle provincies om hen uit te nodigen mee te doen aan een prijsvraag. De provincie met de stilste plek ontvangt een bank te plaatsen op de plek waar mensen tot rust kunnen komen. Acht provincies hebben aangegeven mee te gaan doen; drie denken er nog over na en een heeft er afgehaakt. Er worden pogingen onder-nomen om alle provincies hun ja-woord te ontfutselen.

Website

De verworven gegevens uit de prijsvraag komen op de stiltegebieden website die inmiddels gemaakt is. www.stilte-gebieden.eu. De NSG werkte eerder met Stichting Groene Hart en stichting Stiltenedwerk samen bij een stiltegebieden-campagne. In november 2017 organiseerden deze organisaties samen met Provincie Noord-Holland voor beleidsmakers een symposium over het belang van stilte en stiltegebieden. Stichting Groene Hart had een interessante reizende tentoonstelling over stiltegebieden samengesteld. De stiltegebieden website gaat uitgebreid worden met kaarten, onderzoeken, filmpjes en artikelen.

App

De NSG gaat een app bouwen waarmee de stille plekken kunnen worden gevonden. Daarop kunnen bezoeker ook hun waarnemingen melden; coördinaten worden ingevuld. Het gaat daarbij vooral om stille plekken in de woonomgeving; dus ook in de stad. Gevraagd zal worden naar de mening over de stiltekwaliteit. Het is een samenwerking met de Mosartapp. Anderen die erbij betrokken worden zijn bijvoorbeeld Stichting beter in het Groen en Groen kapitaal; de schrijver van de Stilteatlas Thom Breukel en Fred Woudenberg die zich bij GGD Amsterdam en ook landelijk al vele jaren met geluid en stilte bezighoudt. De Wandelbond voor het onverharde pad kan haar achterban vragen informatie te verzamelen over stille plekken.

Stilte in het onderwijsproject: Even stilte AUB

Doel: op meerdere manieren aandacht te vragen voor het belang van stiltemomenten in het onderwijs. Akoestische stilte en innerlijke stilte. Waardoor op alle scholen stilte oefeningen een onderdeel gaan uitmaken van het curriculum. De Even stilte AUB-groep biedt o.a. workshops aan. Even stilte AUB is een platform en netwerkgroep voor mensen die al een aanbod hebben voor meer stilte in het onderwijs, die lessen willen gaan geven en voor leerkrachten en scholen die daar naar op zoek zijn. In 2020 zullen er allerlei onderwijsactiviteiten in het kader van de stilte plaatsvinden. Dan bestaat de Dag van de Stilte 10 jaar en de NSG 50 jaar.

Bron: NSG