NSG-richtlijn muziekspectra horeca aangepast

Zo’n zes jaar geleden bracht de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) een richtlijn uit bedoeld voor de beoordeling van muziekgeluid in horecabedrijven. Deze richtlijn is meer up-to-date gemaakt.

Zo wordt het meten van de geluidoverdracht meer en meer uitgevoerd in tertsbanden, mede omdat NEN 5077 dat inmiddels voorschrijft. Als de gegevens beschikbaar zijn in tertsbanden, ligt het daarom voor de hand en vergt het geen extra rekenslag deze ook te benutten. In een tabel in de richtlijn zijn op basis van de te hanteren correcties in octaafbanden de spectra omgezet naar tertsbanden. Om zo dicht mogelijk bij de spectra in octaafbanden te blijven is ervoor gekozen de tertsbandcorrecties af te ronden op 0,5 dB. Toegevoegd ook is het spectrum voor dat wat karakteristiek is voor bioscoopgeluid. Hieronder het spectrum in octaafbanden.

De spectra zijn van belang om tot een goed oordeel te komen over mogelijke hinder. Lage tonen zijn daarbij doorslaggevend. De tabel kiest een opbouw van het minst naar het meest hinderlijke muziekgenre. Als een horecabedrijf alleen maar achtergrondmuziek laat horen, zijn minder ingrijpende maatregelen nodig dan bij b.v. ‘house’. In de richtlijn worden handvatten gegeven hoe in de praktijk kan worden omgegaan met de muziekspectra. De aangepaste richtlijn is te downloaden via de website van de NSG.

Bron: NSG