Oeteldonk krijgt strengere normen Carnaval

Den Bosch is een van de bekendste carnavallocaties in Nederland. Toch geldt ook hier niet (meer) dat alle lawaai toegestaan is. Bewoners, ondernemers en de gemeente zien de afgelopen jaren namelijk een toenemende drukte tijdens het Oeteldonks carnaval. Dit zou leiden tot onrust en ergernis bij andere bezoekers van de binnenstad die geen carnaval vieren.

Daarom komen er nieuwe afspraken en spelregels voor het carnaval in ‘Oeteldonk’. Een klankbordgroep met alle betrokken organisaties, bewoners en ondernemers uit de binnenstad gaan dit verder vorm geven. Volgens minister-president Anita Maas van de Oeteldonksche Club gaat het vooral om het beter spreiden van publiek. ,,We kunnen onze ogen niet sluiten voor trends. In grote steden wordt het alsmaar drukker met carnaval, zeker in Den Bosch”, zegt Maas in het Brabants Dagblad. ,,Zeker sinds de coronacrisis beleven mensen drukte anders.”

Lager geluidniveau lage tonen

Een van de eerste actiepunten die worden ingevoerd, is dat het geluid op straat zachter moet. De gebeurt voor het eerst tijdens 11-11 van komende november. De geluidsnorm voor lage tonen gaat op straat omlaag van 95 decibel naar 85 dB(C). De norm voor hoge tonen blijft ongewijzigd: 80 dB(A).

De Markt, de Parade en evenementenlocaties in de binnenstad zijn hierbij uitgezonderd, geeft het college van B en W aan. ‘We zien dat de leefbaarheid steeds meer onder druk komt te staan bij carnaval en 11-11′, stelt het college. En: ‘Daarbij is geluidhinder een van de belangrijkste factoren.’ Volgens het college speelt ook de komst van professionele muziekapparatuur en de keuze voor andere muzieksoorten (geen carnavalsmuziek) hierbij een rol.

De horeca is zelf verantwoordelijk voor het volume dat zij produceren tijdens de elfde van de elfde, maar de gemeente draagt eenmalig bij aan de kosten voor het meten van het geluid omdat het de eerste keer is dat deze norm geldt.

Bronnen: Brabants Dagblad, Dtv Nieuws