Olympisch Stadion bezorgd om nieuwe woningen

Dicht bij het Amsterdamse Olympisch Kwartier zullen ca. 550 nieuwe woningen gebouwd worden in een stille wijk. Het Olympisch Stadion maakt zich echter zorgen over hun exploitatie van evenementen.

Zorgen van het stadion

De nieuwe en groene woonbuurt wordt gebouwd in 2027 en deel uitmaken van het gebied ‘Verdi’. Het Olympisch Stadion is niet blij met de nieuwe wijk. Zo zijn er zorgen over de mobiliteit rond het stadion en eventuele lichtoverlast voor de nieuwe bewoners. Daarnaast zullen de nieuwe hoge gebouwen een bedreiging vormen voor de dakconstructie van het monumentale stadion.

Echter, vooral de geluidsoverlast die de evenementen in het stadion voortbrengen, baart hen zorgen. In het Parool zeggen ze: “Op dit moment worden de geluidsboxen bij evenementen zo gezet dat het geluid richting de zuid- of westkant van het stadion gaat. Dat is precies waar al die nieuwe woningen komen.” Vooral de grotere evenementen, zoals de Marathon van Amsterdam, de EK atletiek en verschillende concerten zullen dan voor te veel geluid zorgen.

Volgens directeur Van Haaren in het Parool gaat het verlies ‘richting het miljoen’ als de grote evenementen wegvallen. “Maatschappelijke evenementen, zoals schoolsportdagen, leveren maar ongeveer 10 procent op van wat de commerciële evenementen opleveren. Daarvan kunnen we het noodzakelijke onderhoud niet betalen.”

Tevens zegt hij dat, hoewel er al jaren aan het project gewerkt wordt, er pas sinds een jaar naar hem geluisterd wordt. Daarnaast geeft hij het volgende aan: “Als de huidige plannen voor Verdi en het Schinkelkwartier doorgaan, zijn we ten dode opgeschreven, maar we gaan graag met de gemeente om tafel om te kijken wat er wél mogelijk is.”

Reactie van de gemeente

Er is al onderzoek gedaan op het gebied van geluid, wind, licht en verkeer. ‘Tot nu toe wijzen die onderzoeken uit dat de exploitatie van het stadion en het bouwen van nieuwe woningen in de directe nabijheid elkaar niet in de weg zitten.’ geven ze aan in het Parool.

Op zich is de wijk ‘stil’ gemaakt ten opzichte van de A10, doordat de Sporthallen Zuid worden verplaatst, gestapeld en vernieuwd langs de A10 en daarmee als geluidscherm dienen voor de nieuwe woonwijk. Ze bieden echter geen bescherming tegen het geluid van het stadion.

Over het geluidsoverlast dat het Olympisch Stadion zou veroorzaken, zal nog onderzoek worden gedaan, laat de woordvoerder weten. ‘Als blijkt dat er geluidwerende maatregelen getroffen dienen te worden aan de woningen, zoals geluidswerende gevels en glas, zal dit meegegeven worden aan de betreffende eigenaar/ontwikkelaar.’

Bronnen: Het Parool, Gemeente Amsterdam