“Omgevingswet zet woningbouw op slot”

Het is lastig om iedereen blij te maken: Schiphol dat wil groeien, omwonenden die af willen van de hinder, de woningnood die moet worden aangepakt. Intussen wordt het bouwen van nieuwe huizen steeds moeilijker, als de nieuwe geluidsnormen worden ingevoerd.

Veel woningbouwprojecten in gemeenten in de buurt van Schiphol dreigen onuitvoerbaar te worden. Daarvoor waarschuwen bouwbedrijven, ontwikkelaars, woningcorporaties, investeerders, huiseigenaren en andere partijen in de sector in een brandbrief aan het kabinet. Nieuwe normen voor geluidshinder en leefbaarheid, vastgelegd in de Aanvullingsregeling Geluid van de Omgevingswet, die recentelijk voor inspraak is vrijgegeven, leiden ertoe dat het bouwen van tienduizenden woningen in de Schipholregio op grote beperkingen stuit. In de nieuwe Omgevingswet, die per 2022 ingaat, staat het begrip ‘leefbaarheid’ centraal bij bijvoorbeeld de afgifte van bouwvergunningen, en worden allerlei vormen van omgevingshinder (geluid, luchtvervuiling) daarin zwaarder meegewogen dan in de huidige regelgeving. In de regeling zijn normen vastgesteld voor de cumulatie van geluidshinder, dus niet langer alleen van door het vliegverkeer veroorzaakte overlast.

‘Uitwerking van meet- en rekenregels’

Het regent inmiddels bezwaren van gemeenten en provincies, Noord-Holland voorop, tegen die onlangs gepubliceerde Aanvullingsregeling Geluid. Ook de eerder geopenbaarde Luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart) wordt zwaar onder vuur genomen. Kern van de kritiek: de grootste veroorzaker van geluidshinder, de luchtvaart, wordt geen strobreed in de weg gelegd terwijl de regio vrijwel ‘op slot’ gaat. Minister Ollongren zei begin juli in antwoord op Kamervragen in overleg te gaan met gemeenten en de provincie Noord-Holland. De gewraakte Aanvullingsregeling Geluid ligt nu ter consultatie voor. Ollongren: ‘Waar het nu nog om gaat is de uitwerking van meet- en rekenregels.’

Leefbaarheid in Aalsmeer

Aan de hand van de nieuwe Aanvullingsregeling Geluid van de Omgevingswet van Staatssecretaris Van Veldhoven wordt zo ongeveer in heel Aalsmeer de leefbaarheid als gevolg van geluidshinder als ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’ getypeerd. De bouwplannen voor 4000 woningen staan daardoor op de tocht. ‘Projectontwikkelaars dreigen zich terug te trekken,’ aldus wethouder Robert van Rijn (Wonen) in de Volkskrant. Zijn collega-wethouder Bart Kabout (Schiphol): ‘Wij krijgen de rekening voor een probleem dat Schiphol veroorzaakt.’ Aalsmeer dringt er al geruime tijd op aan dat Schiphol pas op de plaats moet maken, terwijl minister Van Nieuwenhuizen groei van het luchtverkeer wil toestaan. ‘Op zichzelf is het natuurlijk goed dat onze klachten over de geluidshinder door de luchtvaart in die regelgeving als het ware officieel worden erkend’, vervolgt Kabout. ‘Maar dan moet je het probleem wel bij de bron aangrijpen. Schiphol mag rustig doorgroeien onder allerlei boterzachte toezeggingen over hinderbeperking en wij als gemeenten kunnen bijna niks meer. Ga dat maar eens uitleggen.’ De wijziging van de normen raakt tientallen gemeenten die in het gebied van de zogeheten geluidscontouren van Schiphol liggen. Van Rijn: ‘Je bent jaren bezig om, in overleg met het Rijk, maatwerk proberen te leveren: waar kan je nog wel en waar niet bouwen? Dan kom je er uiteindelijk met elkaar uit en vervolgens komt het Rijk met aanscherpingen van normen die ons compleet overvallen en in feite al het werk ongedaan maken.’

Onmogelijke combinatie

Volgens Kiki Hagen, wethouder Milieu van gemeente De Ronde Venen, eveneens dichtbij Schiphol, vormen de Aanvullingsregeling Geluid en de Luchtvaartnota een onmogelijke combinatie: groei van de luchtvaart met behoud van leefbaarheid. In De Ronde Venen ligt het natuurgebied Botshol, een Natura2000-gebied met roei- en fluisterbootjes en bordjes met ‘stiltegebied’ bij de omliggende dijkweggetjes. Het ligt naast de Vinkeveense Plassen, een groot recreatiegebied waar veel mensen voor hun rust komen. Maar wat is die stilte ‘op de grond’ waard als die verstoord wordt door vliegverkeer? De Ronde Venen pleit daarom ook voor stiltegebieden in het luchtruim, ook op grotere afstanden van de start- en landingsbanen, en voor de aanleg van start- en landingsbanen in zee. De gemeente roept het kabinet op eerst de bestaande afspraken na te komen, in te zetten op duurzaamheid, geluidsoverlast ook te meten naast de rekenmethoden die nu worden gehanteerd. En vervolgens op basis van de resultaten te kijken of groei haalbaar is of dat krimp van het aantal vluchten op Schiphol noodzakelijk is.

Bronnen: de Volkskrant, Cobouw, gemeente De Ronde Venen