Ernstige hinder op N307 na opening N23

In november 2018 is de nieuwe Westfrisiaweg bij Bovenkarspel (NH) geopend. Sindsdien is het verkeer op de N307 explosief gestegen. Omwonenden worden nu vroeg in de ochtend wakker door het geraas van vrachtwagens die op nog geen twintig meter van hun slaapkamers voorbij rijden. Deze toename van de geluidshinder nog niet genoeg om de provincie te verplichten een geluidswal neer te zetten, aldus NH Nieuws en de lokale partij Open en Duidelijk Stede Broec (ODS).

Wat ODS betreft zou deze extra wal wel moeten worden overwogen. Langs de Drechterlandse weg zijn grote geluidswallen en parken aangelegd om de hinder van geluid en fijnstof te minimaliseren, terwijl de aangrenzende wijken daar een stuk verder van de weg liggen.

In de commissie Grondgebiezaken van 11 februari stelt ODS gesteund door het CDA het probleem aan de orde. Dit zijn de vragen die ODS beantwoord wil hebben in de commissie. Ook het CDA maakt zich hard voor de bewoners en vindt dat het college van b&w de klachten serieus moet nemen.

De inwoners van de Broekerschans wonen op enkele tientallen meters van een 80-km-weg zonder enige beschutting tegen het geluid en de fijnstof. ODS wil daarom graag weten of de commissie het met ODS eens is dat de huidige situatie ongezond en onhoudbaar is. Verder zouden we graag van de commissie horen of de overige partijen het met ons eens zijn  dat de gemeente  onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om -bij voorkeur in overleg met de provincie en het Hoogheemraadschap- de geluidshinder langs de N307 zoveel mogelijk te beperken en wat de kosten van een eventuele geluidswal bij de Broekerschans zouden zijn. Een mooie geluidswal met wat begroeiing om ook fijnstof tegen te houden, zou wat de omwonden betreft de beste oplossing zijn.

Het zijn de vrachtwagens waar de omwonenden het meeste last van hebben. Die trekken op en remmen af, precies bij het wijkje Broekerschans, dat pal naast de weg ligt. 

Volgens berekeningen van de provincie is er niks aan de hand en valt het geluid binnen alle normen. Maar daar kunnen de omwonenden zich absoluut niet in vinden. “Het zijn berekeningen van de banden op het asfalt, maar niet het geraas van een vrachtwagen”, vertelt Kuipers. “Ook zijn het gemiddelden en overdag valt het mee. Maar het gaat om de spitsuren. Tussen half vier en negen uur ’s ochtends en zo na vier uur ‘smiddags begint het weer.”

Bronnen: NH Nieuws, ODS