Omwonenden padelbaan eisen overkapping

Nadat de omwonenden van Tennisvereniging LTV Bleiswijk vele klachten indienden over de overlast die de padelbanen veroorzaakten, kregen ze geen duidelijke reactie van DCMR. Daarom besloot Joop Olieman de gemeenteraad toe te spreken over de passieve aanpak van de gemeente van dit probleem. De omwonenden willen graag een geluidsdichte overkapping. Als de gemeente het probleem niet beter oppakt, willen de omwonenden naar de rechter stappen om een schadevergoeding te eisen.

Voordat de padelbanen in 2023 in gebruik werden genomen, maakten omwonenden al bezwaar tegen de plannen van de bouw. De Nederlandse Stichting Geluidshinder raadde aan om minstens 200 meter afstand te houden tot de woningen en om te wachten op landelijke richtlijnen. Toch gaf de gemeente Lansingerland een bouwvergunning af voor de padelbanen. Na het indienen van een bezwaarschrift in februari 2022, verweten de omwonenden op 1 april 2022 de gemeente nalatig te zijn. Dit bezwaar werd afgewezen, omdat in de regelgeving geluidsoverlast niet wordt meegenomen. De gemeente gaf aan dat dit achteraf wordt gehandhaafd als de situatie is ontstaan. De bewoners vroegen destijds om te wachten met de aanleg tot de landelijke richtlijnen voor padelbanen bekend waren. “De richtlijnen kwamen letterlijk een paar weken nadat de baan in gebruik werd genomen”, zegt Joop bij Hart van Lansingerland.

Om de omwonenden tegemoet te komen heeft tennisvereniging LTV Bleiswijk twee banen gesloten tijdens de avonduren, zodat de geluidsoverlast wordt verminderd. “Het neemt de overlast niet weg. Voor het harde pokken maakt het niet uit of er op twee of op vier banen wordt gespeeld”, zegt buurtbewoonster Annemies bij Hart van Lansingerland. Omwonende Gerard vergelijkt het geluidsniveau zelfs met een kanon. “Het geluid is continue hoorbaar binnen- en buitenshuis, zodra er op de padelbanen wordt gespeeld.”

De schadevergoeding die de omwonenden dreigen te eisen, kan volgens hun oplopen tot € 701.750 voor 31 woningen. Dit zou het resultaat zijn van daling van de waarde van hun huizen en aantasting van hun woongenot. Deskundigen noemen de financiële eis uniek en mogelijk interessant voor andere conflictsituaties over padel in Nederland. “Hiermee wordt geluidsoverlast mogelijk een economisch delict,” vertellen zij bij Meldpunt MAX. Volgens Meld Overlast Padelbanen zijn er in ons land momenteel 150 locaties waar geluidsproblemen bestaan. De landelijke richtlijnen in de handreiking Padel en Geluid is niet genoeg om de overlast voldoende aan te pakken, volgens Rob Verhaegen van Meld Overlast Padelbanen. “Wij hebben vooral zorgen over bestaande locaties, daar geldt de richtlijn niet voor.” Dit gaat dus ook om de banen in Blijswijk.

Bronnen: Hart van Lansingerland, Meldpunt MAX