Omwonenden profiteren mee van windreuzen

Twee enorme windmolens die bij Nijmegen samen het Windpark De Groene Delta gaan vormen moeten voor ongeveer 5.000 huishoudens stroom opwekken. Omwonenden moeten op drie manieren delen in de ‘lusten’ van de windturbines, melden RN7 en Omroep Gelderland.

De provincie Gelderland heeft haar fiat gegeven aan Windpark De Groene Delta van Engie, op het terrein van de voormalige elektriciteitscentrale in Nijmegen-West, ter hoogte van de sluis bij Weurt. Engie meldt woensdag 20 februari de vergunningen te hebben ontvangen.

Energiemaatschappij ENGIE heeft veel werk gestoken in het wegnemen van de zorgen van omwonenden. Geluidsoverlast is een daarbij een belangrijke zorg voor omwonenden. Bij de selectie van het type windturbines is geluid dan ook een belangrijk criterium. In overleg met de klankbordgroep uit de omgeving is besloten om, in het geval van gelijke geschiktheid van meerdere type windturbines, de voorkeur te geven aan het stilste type. Ook belooft ENGIE dat er helemaal geen slagschaduw van de wieken zal zijn.

Lusten

Engie erkent dat de plaatsing van de twee windturbines door de direct omwonenden toch als hinderlijk kan worden ervaren. Om de pijn van eventuele overlast door geluid, slagschaduw en een ander uitzicht te verlichten wil ENGIE de omwonenden niet alleen met de lasten opzadelen maar ook de mogelijkheid bieden om te delen in de ‘lusten’ van de windturbines. Door belanghebbenden is meegedacht over drie manieren om dat te kunnen doen.

  • Er komt een omgevingsfonds dat geld beschikbaar zal stellen voor projecten in de omliggende wijken. Gedurende de looptijd van 20 jaar zal het fonds naar verwachting een kwart miljoen euro verdelen over projecten die door vertegenwoordigers uit de omgeving worden uitgekozen.
  • Daarnaast kunnen omwonenden tegen een aantrekkelijk tarief herleidbare groene stroom afnemen uit zowel het lokale zonne- als het windpark.
  • Als derde manier om de omwonenden tegemoet te komen, ontwikkelt ENGIE een financieel product voor omwonenden die willen investeren in het windpark, om zo zelf geld te verdienen aan het rendement van de windmolens in hun achtertuin.

Bronnen: Omroep Gelderland, RN7