Weinig vertrouwen omwonenden verbreding N35

De drukke N35 tussen Nijverdal en Wierden verbindt de belangrijke economische regio’s Zwolle/Kampen en Twente. Voor een betere doorstroming past is er recentelijk een Tracébesluit genomen waarbij Rijkswaterstaat de weg aanpast tot een autoweg. Voor sommige bewoners pakken de plannen echter beroerd uit. En bovendien vertrouwen ze de geluidberekeningen niet.

In de huidige situatie verandert het wegbeeld een aantal keer binnen een korte afstand. Op de tweebaansweg zonder middenberm is de maximumsnelheid nu 80 km/h. De N35 heeft veel verkeerslichten en oversteekpunten voor langzaam verkeer. Er rijden steeds meer auto’s en de weg kan de drukte niet aan. Hierdoor ontstaan er regelmatig ongelukken.
De weg krijgt nu gescheiden rijbanen en 2×2 rijstroken. De maximum snelheid gaat naar 100 km/uur. De noodzaak voor verandering is ook niet het probleem van de omwonenden. Wel de manier hoe het nu gaat. Ook wordt er geopperd om als bewoners en gemeente samen een extra wal te bekostigen.

Overdag slapen niet mogelijk

Erik Kleinjan woont al jaren nabij de weg. Zijn vrouw Janneke zegt in de Tubantia: “Ons huis staat straks 100 meter van de weg maar tot de oprit is het slechts 60 meter. Het viaduct komt omhoog waardoor we ook onze privacy met name in de tuin verliezen. Het verkeersgeluid zal nog meer toenemen. Mijn man heeft veel nachtdiensten en moet overdag slapen. Ik ben bang dat hij dat straks niet meer kan, met alle gevolgen van dien. Stel dat hij fouten gaat maken op zijn werk vanwege slaapgebrek? Straks wordt hij ontslagen. En dan hebben we het nog niet eens over het fijnstof dat je inademt van alle uitlaatgassen.”

Een korter scherm mag ook

Aan de andere kant van de N35 maken bewoners van de Schietbaanweg en Meijerinksberg zich ook grote zorgen. „Laten we voorop stellen dat we geen bezwaar hebben tegen een verbreding van de N35 en zelfs de verplaatsing naar de noordelijke variant. Ons grootste  probleem is dat er niets wordt gedaan om het geluid tegen te gaan”, zegt bewoner Theo Muller van de Schietbaanweg 4a in de Tubantia, die spreekt namens meerdere bewoners. „Ik twijfel aan de berekeningen van de geluidsbelasting die volgens Rijkswaterstaat binnen de normen liggen. Daarom hebben ze alleen aan de zuidkant van de weg geluidsschermen gepland maar niet aan onze kant. Rijkswaterstaat stelt dat een scherm aan de noordzijde alleen effect heeft als het minstens 2,5 kilometer lang is. Wij zouden al blij zijn met een scherm van 1 kilometer tussen de oprit Wierden en de Vossenbosweg.”

Een extra wal

Een andere omwonende, Paul Stoopendaal: “Niemand is tegen die weg maar je moet wel zorgvuldig omgaan met de manier waarop het plan wordt uitgevoerd. Misschien kunnen we als bewoners de koppen bij elkaar steken en maandelijks een tientje inleggen voor een geluidswal. De gemeente zou dat kunnen begeleiden.”

Bronnen: Tubantia, Rijkswaterstaat