Onderzoek afwaarderen A10-west voor woningbouw

Het einde van de A10 West in Amsterdam is in zicht, als het aan de Amsterdamse GroenLinks ligt. Sloop, of het ‘afwaarderen’ tot een stadsstraat zal er volgens hen voor zorgen dat er meer woningen gebouwd kunnen worden en het stiller wordt in de stad.

GroenLinks geeft in een initiatiefvoorstel aan dat de partij de komende maanden een onderzoek wil naar het ‘afwaarderen’ van de A10 West. Het onderzoek staat aangekondigd in het coalitieakkoord uit 2018, dus voldoende steun voor het voorstel in de raad is waarschijnlijk.

Door de snelweg om te bouwen tot stadsstraat, ontstaat er ruimte. De acht banen asfalt, die het westelijk deel van de stad nu voor automobilisten optimaal bereikbaar houden, zouden ruimte kunnen maken voor de bouw van duizenden woningen. Ook de luchtkwaliteit verbetert zo aanzienlijk en de geluidsoverlast neemt af, is de gedachte.

Het gebeurt niet vaak dat de doorstroming van het verkeer minder relevant wordt bevonden dan het bouwen van huizen, terwijl wettelijk gezien bij de wegen waar woningbouw zal plaatsvinden, eerst onderzoek moet worden gedaan of er iets aan het geluid gedaan kan worden, waarbij ook een verplaatsing van de weg een optie is.

Op AT5 zegt de Amsterdamse fractievoorzitter Zeeger Ernsting dat er meer binnen de stadsgrenzen moet worden gebouwd. ‘Bovendien wordt door juist hier te bouwen een oneigenlijke scheidslijn opgeheven en wordt de stad hier eindelijk één geheel.’

Afwaarderen

Over het afwaarderen van autowegen tot stadsstraten wordt de laatste jaren vaker nagedacht. Een voorbeeld hiervan is een vergelijkbaar plan voor de verhoogde vierbaans Gooiseweg naar Zuidoost. Ook de N200 naar Halfweg is afgewaardeerd tot 50-kilometerweg om woningbouw mogelijk te maken.

Bronnen: Het Parool, AT5