Onderzoek laagfrequent geluid windturbines bij N33

De gemeente Veendam wil weten wat de gevolgen zijn voor de gezondheid door laagfrequent geluid veroorzaakt door windturbines. Er komt daarom een onderzoek daarnaar. De eerste van de vier nulmetingen op verschillende plekken rondom de molens in deze gemeenten is al begonnen. Later volgen metingen als de molens in bedrijf zijn, aldus RTV Noord.

Jan van Muijlwijk doet de metingen. Hij is geluidsdeskundige bij de gemeente Veendam en heeft zich gespecialiseerd in de zogenoemde bromtonen. Door op vier plekken rondom het noordelijke deel van de park met 27 molens ruim een maand te meten, probeert Van Muijlwijk de situatie in kaart te brengen zónder molens. ‘De eerste meting is eind februari begonnen. Eind maart ga ik naar de volgende locatie om een maand te meten. Dan weer naar een derde locatie, en tot slot op de vierde locatie.’

De nulsituatie is volgens Van Muijlwijk belangrijk, omdat er in de buitenlucht altijd wel laagfrequent geluid is van bijvoorbeeld de wind of door verkeer. ‘Als je pas meet als de windmolens er al staan, dan is heel moeilijk uit te splitsen welk geluid van andere factoren dan van windmolens komt.’
 
Als het windpark eenmaal in bedrijf is, dan gaat Van Muijlwijk nog eens meten. ‘Dat doe ik op dezelfde locaties, weer een maand lang. En ik zorg ervoor dat ik in dezelfde periode van het jaar meet, omdat het weer dan enigszins vergelijkbaar is.’

Verder komt er een lokaal onderzoek naar de waardedaling van woningen in de buurt van het geplande windmolenpark. ,,Er is maatschappelijke onrust en dat is ook te vernemen op de woningmarkt.’’

Op 29 mei oordeelde de Raad van State dat het windpark er mag komen Bezwaren van tegenstanders werden ongegrond verklaard. Zondag in het AD: ,,Dat de moties zijn overgenomen is een belangrijk signaal voor de inwoners van Veendam en omgeving. Een belangrijk signaal ook richting landelijke overheid en Raad van State. De belangen van onze inwoners staan voorop. Het windturbinepark N33 mag dan binnen afzienbare tijd worden aangelegd: dat weerhoudt ons er niet van om alle schadelijke gevolgen in kaart te brengen.’’

Bronnen: AD, RTV Noord