Proef met bundelen distributie pakketten

Het verkeer in steden is steeds drukker door de bezorging van pakketjes aan bedrijven en inwoners. Dat leidt tot files, geluidsoverlast en luchtvervuiling. Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) onderzoekt hoe die goederen slim en schoon afgeleverd kunnen worden bij bedrijven en inwoners. De provincie Gelderland draagt daar financieel aan bij.

Schoon en slim transport

Steeds meer busjes en vrachtauto’s rijden om pakketjes af te leveren. Met alle gevolgen van dien voor luchtkwaliteit, verkeer en geluid. Hogeschool Arnhem Nijmegen onderzoekt hoe dit anders, slimmer, veiliger en duurzamer kan. Zoals ladingen combineren en kleinere, schonere en minder voertuigen gebruiken. Hierdoor is ook het leven in de stad fijner.

Project

Op de campus Heijendaal loopt een project om goederen in een keer te bezorgen op de campus. Hierbij werken het Radboud-umc, de Radboud Universiteit en de HAN samen. In een testsituatie onderzoekt de HAN welke goederenstromen allemaal gebundeld kunnen worden en schoon kunnen worden vervoerd.

Vervoeren vanuit centraal punt

Daarnaast kijkt de HAN hoe ze die ervaringen van deze locatie kan inzetten en gebruiken voor andere plekken. Een voorbeeld is het bestuurskwartier in Arnhem. Dat is het gebied waar de kantoren staan van gemeente Arnhem, rechtbank en provincie Gelderland. Deze locatie kan ook vanuit een centraal punt, een zogenaamde hub, bevoorraad worden. Tenslotte kijkt de HAN hoe zij de ervaringen op de campus Heijendaal kan gebruiken om ook op andere plekken in Gelderland goederen slim en schoon af te leveren.

Subsidie

Het project ‘Opschaling Duurzame Last Mile Logistiek’ van de Hogeschool Arnhem Nijmegen ontvangt hiervoor € 300.000 . Het totale project kost € 900.000. De provincie verleende hiervoor een subsidie Logistiek en goederenvervoer.

Gelderse corridor

Gelderland maakt onderdeel uit van de meest belangrijke goederencorridor in Europa. Dit biedt economische kansen. Die benutten we door het vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven te versterken en de verbindingen van weg, water en spoor te verbeteren. We stimuleren duurzaam en schoon transport en werken daarbij (inter)nationaal samen.

Bron: gelderland.nl