Ook A’dam krijg proef-flitspaal, bewoners sceptisch

De strijd tegen geluidsoverlast veroorzaakt door lawaaiige voertuigen heeft een nieuwe wending genomen in Amsterdam. De gemeente heeft aangekondigd zich te richten op lawaaiige motoren en auto’s, en heeft op strategische locaties in de stad borden geplaatst om bestuurders te waarschuwen voor te veel lawaai. Deze borden zijn slechts het begin van een breder plan om overtreders te confronteren met automatische boetes. De proef begon op de Stadhouderskade en de Molenaarsweg, en zal binnenkort worden uitgebreid naar andere locaties in de stad, zoals de Europaboulevard en Tussen Meer.

Lawaaiflitspalen
De proef maakt gebruik van innovatieve geluidsmeters langs de weg, die verbonden zijn met displays verderop. Als een voertuig de geluidslimiet overschrijdt, verschijnt er een kort bericht op het scherm dat de bestuurder waarschuwt voor “Te luid”. De gemeente hoopt dat deze bewustwordingscampagne bestuurders zal stimuleren om maatregelen te nemen om hun voertuigen stiller te maken. Volgens onderzoek van de GGD Amsterdam is motorlawaai de grootste bron van geluidshinder in de stad, met 19% van de volwassen inwoners die ernstige geluidshinder ervaren door motorfietsen en andere voertuigen.

Is het wel effectief?
De introductie van de lawaaiflitspalen in Amsterdam heeft gemengde reacties opgeroepen bij de buurtbewoners. Terwijl sommigen de maatregel verwelkomen als een stap in de goede richting om geluidsoverlast aan te pakken, zijn anderen sceptisch over de effectiviteit ervan en pleiten ze voor strengere handhaving. Zo benoemt een buurtbewoonster dat ze gelooft dat stevige boetes effectiever zouden zijn dan een waarschuwingsbericht met een treurende smiley.

Verder onderzoek naar de flitspalen
Amsterdam werkt samen met Rotterdam om dit probleem op breder niveau aan te pakken. Naast de geluidsdisplays worden andere maatregelen overwogen om geluidsoverlast te verminderen. Een haalbaarheidsonderzoek door TNO wordt uitgevoerd om de verdere toepassing van “lawaaiflitspalen” te onderzoeken. Hoewel lawaaiflitspalen al bestaan, is verder onderzoek nodig voordat ze kunnen worden ingezet. Deze palen moeten in de toekomst geluidsovertredingen detecteren en automatisch boetes opleggen aan overtreders.

Steeds meer luide motoren
De groeiende populariteit van motoren heeft geleid tot een toename van motorherrie in de stad. Veel motorrijders passen hun uitlaten aan om meer lawaai te produceren, wat leidt tot irritatie bij omwonenden. Eerdere boetes voor motorherrie waren al stevig, maar de handhaving ervan bleek lastig. De gemeente hoopt dat de nieuwe technologie, zoals de lawaaiflitspalen, effectievere handhaving mogelijk maakt en de geluidsoverlast in de stad vermindert.

Bron: Parool, Parool